Javaslat: id. Bedekovich Lőrinc munkássága a Magyar Értéktárba

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság 2021. február 17-én felterjesztette id. Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnöke munkásságának -a geodéta szakmai hagyatéka, kéziratos térképei-, mint kiemelt nemzeti értéknek a Magyar Értéktárba történő felvételére. A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság által benyújtott felterjesztés részletesen megfogalmazza azokat az indokokat, amelyek alapján korábban a Megyei Értéktár Bizottság 3/2020. (X.22.) számú határozatával döntött id. Bedekovich Lőrinc a Jászkun Kerület első földmérő és vízépítő mérnöke munkásságának Megyei Értéktárba történő felvételéről.

Id. Bedekovich Lőrinc aki, a valamikori Jászkun Hármas Kerület - amelyet a Jászság, a Kiskunság és a Nagykunság alkotott - első földmérő és vízépítő mérnökeként ismert, nem csak a mai Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye területén dolgozott, hanem többek között Heves és Külső-Szolnok vármegyében, Egerben, illetve Pest vármegyében is. Egyben őt tekinthetjük országos szinten is a modern földtudományi kutatások egyik megalapozójának. A térképészet, az országos jelentőségű árvízmentesítés és a vízrendezés területén végzett munkásságával megalapozta számos szakterület, a geodézia, hidrológia, tájökológia keretében folyó későbbi magyar kutatásokat. Különleges térképei tudományos szempontból is értékesek és hozzájárulnak a tájegység múltjának, történeti földrajzi és multidiszciplináris vizsgálatának megalapozásához.

Tevékenysége, munkássága nem csak országos, hanem Kárpát-medencei méreteket ölt, hiszen azok a folyamatok, amelyeket abban korban elindítottak, hosszú távon és lényegesen befolyásolták a földrajzi környezetet és ez által az egész társadalmi-gazdasági fejlődést.

A szerteágazó Bedekovich család tagjai meghatározóak voltak a Kárpát-medencében. A család első ismert személyei Tamás, IV. Béla király udvari magán jegyzője és testvére János, akik IV. Bélától 1267-ben a Szlavóniában Varasd vármegyében fekvő Komorfalut kapták meg adományként. Ezért vette fel később a család a birtokára utaló komori előnevet. A család történetének későbbi fontos eseménye, hogy 1587. augusztus 14-én Bedekovich Kristóf, István, Miklós és Lajos új adományt kapott II. Rudolf királytól. Földmérőnk Bedekovich Kristófnak a leszármazottja, akinek Tompa Annától született Pál fia, ettől György, ettől Gáspár, akinek a felesége Patachich Anna volt. Az ő két fiuk: Ferenc és Boldizsár a horvát bántól kapott bizonyítvánnyal 1681. július 25-én, a soproni országgyűlésen igazolták nemességüket.

A népes és szerteágazó Bedekovich család tagjai fontos szerepet játszottak a történelemben, számos kimagasló egyházi és világi nemesi címet viselő személy került ki közülük. Adamo Bedekovich 1768-ban a Collegium Illyricum- Hungaricum növendéke, dr. Bedekovich Boldizsár de Kumur 1773-ban rektor a bolognai egyetemen. Bedekovich Kázmér Nagyszombatban jezsuita tanár, majd 1781-ig a bécsi horvát kollégium igazgatója.

A komori Bedekovich család bárói ágán ismeretes az e rangot 1809-ben elnyerő Bedekovich Ferenc - Varasd vármegye főjegyzője, királyi tanácsos, udvari titkár majd főispánja. Figyelmet érdemel az idősebb Bedekovich Lőrinc által használt és az ismeretes komori Bedekovich Ferenc bárói címerének nagy hasonlósága a pajzs alakú rajzolatban, a pajzstartó növényi heraldikai elemekben. Szembetűnő azonosságok a kardot villogtató páncélos könyöklő karokban a címerképekben és a sisakdíszben, illetve mindkettőben megjelenő hétágú korona a pajzs tetején.

A családi örökség, a gazdag múlt megismerése mellett a 270 éve született geodéta életműve méltó az elismerésre, hogy helyet kapjon a kiemelt nemzeti értékek sorában.

CsatolmányMéret
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Herbály Katalin (Neumann János Egyetem, Debreceni Akadémiai Bizottság)5.34 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona (Eszterházy Károly Egyetem)789.67 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Kovácsné Dr. habil. Nagy Emese (Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar)1.06 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Prof. Dr. Zentai László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet)7.54 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Dobos László (Jászok Egyesülete)3.67 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Farkas Kristóf Vince (Jász Helytöréneti Kör)588.7 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Sziráki András (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)4.15 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő344.48 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Korzenszky Tamás (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.)699.49 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Ádám József (Magyar Földmérés, Térképészeti és Távérzékelési Társaság)3.22 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Székely Tibor (Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség)1.71 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Baross Károly (Magyar Hidrológiai Társaság)1.78 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Szabó Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár)645.5 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Török Enikő Klára (Magyar Nemzeti Levéltár)1.09 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Dr. Fülöp Tamás (Neumann János Egyetem)1.48 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Láng István (Országos Vízügyi Főigazgatóság)2.02 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Pócs János országgyűlési képviselő543.72 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Prof. Dr. Fleisz János (Sapientia Varadiensis Alapaítvány)2.66 MB
PDF ikon Támogató ajánlás: Prof. Dr. Micheli Erika, Prof. Dr. Gyulai Ferenc (Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola)520.83 KB
PDF ikon Támogató ajánlás: Prof. Dr. Sümegi Pál (Szegedi Tudományegyetem TIK Földtani és Őslénytani Tanszék)1.66 MB