A komori Bedekovich családról röviden

A komori Bedekovich család első ismert személyei Tamás IV. Béla király udvari magán jegyzője és testvére János, akik IV. Bélától 1267-ben Szlavóniában a Varasd vármegyében fekvő Komorfalut kapták meg adományként, ezért vette fel később a család a birtokára utaló komori előnevet. A XVII. század végén a család két ágra szakadt, hiszen Bedekovich Boldizsár Jászapátira telepedett át és hozta létre a família jászsági és egyben magyarországi ágát.

A Horvátországban maradt Bedekovichok között több jelentős tudóst, írót, egyházfit és politikust is találhatunk. Közülük talán a leghíresebb Bedekovich Kálmán (1818-1889), aki a magyar kormány első horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli minisztere volt 1867 és 1871, valamint 1876 és 1889 között.

Jászapátira a XVII. század végén telepedett le Bedekovich Boldizsár. A jászapáti Bedekovichok közül egy ág még a XVIII. században Szolnokra és Tószegre települt át.

A jászapáti anyakönyvekben érdekes módon nem a Bedekovichot, hanem a Horváthot írták be, tehát a család származására utaló horvát ragadványnév, családnévként is funkcionált. Sőt a Jászapátin élő Bedekovichok így lassan nevet váltottak és ma már Horváth néven élnek a városban. Népfőiskolánk névadójának a családja pedig máig fennmaradt.

Farkas Kristóf Vince

Irodalom:

  1. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. I. köt. Pest, 1857. reprint Budapest, 1987. (A-B)
  2. Sugárné Koncsek Aranka: A két Bedekovich. In: A Jász Múzeum évkönyve 1975-2000. Szerk.: Hortiné dr. Bathó Edit, Kiss Erika Jászberény, 2001. 313-324.
  3. Új magyar életrajzi lexikon. I. köt. A- Cs. Főszerk.: Markó László Budapest, 2001.