Újévi civil fórum

2007. január 14-én 16.00 órakor került sor a jászfényszarui Polgármesteri Hivatal dísztermében az új esztendő első Civil Fórumára. A jászfényszarui Civil Fórum és az önkormányzat Oktatási, Kulturális Bizottsága együttes ülésén megjelent a város polgármestere, Győriné dr. Czeglédi Márta is.

Kovács Béláné Pető Magdolna, a Civil Fórum vezetője és Zsámboki Sándor, az Oktatási, Kulturális Bizottság elnöke köszöntötte a civil szervezetek nagy számban megjelent képviselőit, az önkormányzat intézményeinek vezetőit, valamint a bizottság tagjait. Az együttes ülésen a következő hat napirendi pontról folyt a vita:

  1. A település közoktatási esélyegyenlőségi tervének előkészítése.
  2. Jászfényszaru Város önkormányzati közoktatás-feladatellátási intézményhálózata működtetési és fejlesztési tervének előkészítése.
  3. Az új civil újság, a „Pipafüst” bemutatása.
  4. A város nemzetközi kapcsolatai, további bővítési lehetőségek.
  5. A helyi civil szervezetek és intézmények 2008. évi programjának egyeztetése.
  6. A Művelődési Ház további működtetésének formája, kerete.

A Fehér Iskola teljes körű felújítása és akadálymentesítése, melyre pályázik az önkormányzat (program: EAOP-2007-4.1.1/2F), megköveteli többek között a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés elkészítését és a sikeres első forduló után a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megalkotását. Ennél a napirendi pontnál Szakali János, az iskola igazgatója ecsetelte az intézmény felújításának, átalakításának szükségességét (pl. nyílászárók cseréje, hőszigetelés, csapadékvíz elvezetése, elektromos hálózat felújítása, kémia laborban elszívófülke). Igazgató Úr megemlítette, hogy a Művészeti Iskola kiváló minősítést kapott, és így jogosult a teljes állami normatívára. Kitért a roma származású gyermekek létszámának növekedésére és a szakiskola beindítására is.

Bemutatásra került a civil kezdeményezésre létrehozott „Pipafüst” című közéleti civil hírmondó is, melynek a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság a kiadója. A lap megálmodói közül ketten, Ézsiás Vencel és Ézsiás István kiemelték Jászfényszaru aktív civil életét, a civilek közötti együttgondolkodás és kommunikáció szerepét, lakókörnyezetünk élhetőbbé tételét, a közös pályázási lehetőségeket. A „mindenkinek van véleménye” elvet szem előtt tartva invitáltak mindenkit a havonta a Rimóczi Kávézóban megrendezendő közös beszélgetésekre. Sugár Istvánné, a Városi Könyvtár vezetője elismerően szólt az újságról, illetve többen is (Erdei Gábor, Farkas Bertalan, Dávid Erika, Kovács Andrásné) megosztották véleményüket a lapról a megjelentekkel.

A továbbiakban sor került a város nemzetközi kapcsolatainak áttekintésére, a meglévő erdélyi (Bors, Nagyvárad), lengyel, kárpátaljai és szlovén partnerekkel való további kapcsolódási lehetőségek megbeszélésére.

A civil szervezetek ismertették 2008. évi programjukat. A nagyszámú rendezvény miatt további egyeztetésre lesz szükség, melyet Nagyné Faragó Éva, a Művelődési Ház vezetője koordinál.

A Civil Fórum végén szó esett a Művelődési Ház további működtetésének kereteiről. Pro és kontra vélemények hangzottak el a Művelődési Ház tevékenységéről. 2008. március végén új pályázatot kell kiírni az igazgatói munkakörre. A Civil Fórum résztvevői egy olyan pályázati kiírás megjelentetését javasolják, amelyben egyértelműen rögzítve vannak a pontos szakmai elvárások a pályázóval szemben

A nagyszámú civil szervezet 2008-ban is igen változatos, gazdag programokat kínálnak, nemcsak Jászfényszaru, hanem a közelebbi és távolabbi települések lakóinak is. A Civil Fórum továbbra is azt tűzte ki céljául, hogy a civil társadalom képviselői aktívan vegyék ki a részüket a helyi döntések előkészítésébe, véleményezésében, tudatosan éljenek demokratikus jogaikkal. Mindezen jogok gyakorlásában segíthet a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság nyertes, a Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott pályázata is, melyben az együttműködés, az érdekérvényesítés, a különböző társadalmi szférák közötti kapcsolatok erősítése, a jó gyakorlatok bemutatása és képzések kapják a fő hangsúlyt.

A tartalom érvényessége: 
2008/01/21, h - 10:15 - 2008/02/21, cs - 10:15