Szakmai tanulmányút a Balatonfelvidéken

„Közösségi szerep és partnerség – tapasztalatcsere két régió között” NCA-CIV-09-D-0069, 2009. augusztus 28-30.

A 16 éves népfőiskola utóbbi hét éves tevékenységében egyre nagyobb hangsúlyt kapott a felnőttképzés, a partnerség, hálózatépítés s azok erősítése – szakmai tapasztalatcserék, „jó gyakorlatok” bemutatása útján – a régiók között az érintettek (önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek) bevonásával. A népfőiskola hasonló céllal kapcsolatépítést kezdeményezett az Észak-Magyarországi (Miskolc), Nyugat-Dunántúli (Zalaegerszeg) régiókban s most a Közép-Dunántúli régióban jártunk. Mintaértékű programjaink folytatásaként célul tűztük ki most is a régiók közötti együttműködést.

Tanulmányút során a fogadó szervezetek lehetőséget adtak, hogy betekintést nyerjünk tevékenységeikbe, terveikbe s a mindennapi életükbe. A programunkban együttműködő partner volt a JNSZM Népfőiskolai Társaság. Az eredeti tervezett program mellett lehetőségünk volt Hévíz, Keszthely, Szigliget, Szentbékkálla életébe is betekinteni a települések polgármesterei segítségével. Első állomásunk Paloznak volt, ahol 1996-ban egy régi parasztház felújításával tájház és falumúzeum létesült – itt adnak helyet a nyári kézműves foglalkozásoknak. A múltat idézik a népi építészet megmaradt emlékei, a tornácos nádfedeles házak, a műemlék harangláb és az árpád-kori eredetű templom. A múlt és jelen harmonikus együttéléséért, a Balaton felvidék hagyományos faluképének megőrzéséért, Paloznak 1998-ban Hild-díjat kapott. Ezt követően Balatonfüreden – Balatonarácson időztünk.

A fogadó szervezetek közül a Magyar Népfőiskolai Társaság 1988-ban alakult s 1998-tól kiemelten közhasznú társadalmi szervezetként működik. Az MNT munkájában jelentős szerepe van a felnőttkori képzésnek, annak érdekében, hogy a felnőtt lakosság megbízható kompetenciákkal rendelkezzen a család, a munka, a szakma-szerzés és az élet minden területén. A képzéseiket a Balatonszepezdi Népfőiskola Közép-Európai Képzési Központban bonyolítják le, a mi programunknak is itt biztosítottak helyet. A létesítmény a képzéseken túl a helyi közélet formálásában is fontos szerepet játszik: közösségi könyvtár és teleház, nyilvános internet-hozzáférés szolgáltatásaival és egyéb kulturális feladatok megvalósításával – a helyi önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás keretében. Az MNT munkáját annak titkára, Mihályfi Márta mutatta be. A Bibó István Népfőiskolai Alapítvány táji központja az MNT - nek. Az egyik legjelentősebb tevékenysége az, hogy alapító tagja a Balaton-felvidéki LEADER akciócsoportnak, amely célja: „Közösen az élhető Balaton-felvidékért, a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi termékekre, a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve” mondta el tájékoztatójában Piros Ágnes az alapítvány képviselője.

Kovács Béláné Pető Magdolna a BLNT elnöke bemutatta a partnerség – együttműködés projektjeiket amelyek a népfőiskola 16 éves működése alatt valósultak meg. Ezt követően ismertette Jászfényszaru Város civil fórumának tagjait, tevékenységeit, annak kapcsolódási pontjait a helyi önkormányzattal. Nagyné Kiss Mária által a Szolnok város civil stratégiája került bemutatásra. Mihályfi Márta bemutatta a „Közösségi szerep és partnerség” ROP 3.1.3. projektjüket.

2007 decembere óta civil és vállalkozói kezdeményezésre létre jött egy közéleti civil hírmondó újság Pipafüst címmel, amely eleinte kéthavonta, mára már havonta emelkedett példányszámban jelenik meg. Növekedett a terjesztési köre is, ma már minden régió központba is eljut. Az újságban minden olyan gondolatnak helyet adunk, amely érdeklődésre tarthat számot, politikamentes, korrekt, valósághű. Végül Kovács Béla begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting kiemelte a helyi média közösségformáló szerepét.

A Balaton-felvidéki LEADER akciócsoport kapcsolatai révén, Hévízen Vértes Árpád polgármester úr bemutatta a 4.900 lakosú települését, ahol nyaranta 25.000 fő is megfordul a híres tófürdőnek köszönhetően. A népvándorlás kori leletek is arra utalnak, hogy az erre megfordult germán és szláv népesség is használta már a tavat. Hévíz írásos említése első alkalommal egy 1328-ból származó oklevélben történik, amikor a települést „locus vulgarites Hewyz dictus”-ként említik. A fürdő létrehozásában/kialakulásában fontos szerepet játszottak a Festeticsek, akiknek a birtokába a 18. század közepén került a forrás és környéke. A fürdőélet felvirágozása legfőképpen gróf Festetics (I.) Györgynek köszönhető. Aki céltudatosan építette ki a fürdőtelepet. A virágos (Európa díjas), tiszta, nagy közbiztonsággal rendelkező település, aktív testvérvárosi kapcsolatot ápolnak német és horvát ipari jellegű településekkel - itt szolgáltatva számukra a rekreációs lehetőséget. Számos civil szervezetet bőségesen támogatnak (pályázataik révén) és nagy figyelmet fordítanak az idősek otthonának magas színvonalú működtetésére – amelyet be is mutattak számunkra. A közművelődési, közoktatási helyzetről, a történelmi értékekről, a városi sétáról, bemutatásról a polgármester úr és Dr szántó Endre közművelődési referens gondoskodott.

Keszthelyen a Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és kollégium igazgatója Dr Vértesaljai József fogadott és mutatta be iskoláját, amely 1991 óta működik, OKJ szakképesítést ad. Képzési, szervezési sajátosságok: A négy éves szakiskola 9. és 10. osztályában családi életre nevelést és a kétféle szakképzést alapozó tárgyak gyakorlati oktatását (főzés, varrás, csecsemőgondozás, betegápolás, háztartási ismeretek) biztosítják. Kétféle szakképzésük: szociális gondozó és ápoló ill. házvezetőnő szakképzés. A házvezetőnő képzésben élelmezési, vendéglátási, gazdálkodási és levelezési ismereteket szerezhetnek diákjaik. Működik iskolájukban énekkar és idősek látogatásában is részt vesznek a tanulók. Pedagógiai hitvallásuk: a megbízhatóságra nevelés és az erkölcsi értékrend kialakítása. Kollégiumukban családias légkör uralkodik. Fontosnak tartják kialakítani tanulóikban, hogy egymást segítsék, hogy szociális érzékenységgel bírjanak az idősek és az elesettek iránt. A családanyai szerep vállalására, az emberi kapcsolatteremtésre készítik fel az illemtan, kommunikáció, családépítés tantárgyak keretében. Ezt követően jártunk az 1898-ban alapított Balatoni Múzeumban.

Szigliget önkormányzatát, turisztikai attrakcióit Balassa Balázs polgármester ismertette a projekt részvevőkkel, majd aktív túrára vitte Szigliget várhegyére - amely szikláin ott magaslik a 730 éves vár, melyet a pannonhalmi apátság épített 1262-ben. Az 1000 fős lakosság kertészettel, idegenforgalommal foglalkozik. A településen található a volt Eszterházy kastély, amely ma az írók alkotóháza.

Szentbékkálla települést polgármestere, Sárvári Attila mutatta be – a koncert után. A festői és igen élő falucska egy délnek tekintő domboldalra kúszik fel a Balaton-felvidéki Káli-medencét északról karéjosan lezáró erdős hegyek ölelésébe. A templomtól letekintve előbb a falu zegzugos utcái és a hol cserepes, hol nádas háztetőit, azokon túl pedig a Káli-medence sík, helyenként mocsaras síkját látjuk. Nem skanzen, nem holt múzeum, hanem a maga évszázados helyén továbbélő közösség, melyben a gyerekek száma nagyobb, mint az időskorúaké. A Szentbékkállai Nyár keretein belül templomi koncertsorozat (10 alkalom) indult Szentbékkállán 2009 június 27.-től. A koncerteken a Nemzeti Filharmonikusokból alakult Grazioso kamarazenekar művészei játszottak. Az előadók ráadás koncertjén augusztus 30.án vasárnap 10:00 órakor vehettünk részt, ahol Telemann,Köhler, Bach, Marcello, Vivaldi, Rolla, Handel műveket hallottunk. Közreműködtek: Gál Márta - csembalo, orgona, Detvay M. Marcella – hegedű, Migróczi Tamás – cselló, Horváth Laura – fuvola (Szentbékkállai tehetség). Az állandó műsorvezető: Kovács Géza a Nemzeti Filharmonikusok igazgatója

A Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara 2007 májusában alakult. Alapítója és vezetője: Detvay Mária Marcella. Koncertmester: Bangó Ferenc. A zenekar tevékenységét – megalakulásuk óta - a Nemzeti Filharmonikusok vezetősége - személy szerint Kovács Géza főigazgató - kitüntető figyelemmel kíséri. Az együttes tiszteletbeli művészeti vezetője: Kocsis Zoltán.

Hazafelé Balatonudvariban láttuk a műemlék temetőt, amelyet 1770-80-as években nyitottak meg a református és római katolikus hívek számára. A szív alakú sírköveket a monda szerint egy "udvari" kőműveslegény készítette az akali határban fejtett kövekből.

Utolsó állomásunk volt Tihany, a Bencés Apátság barokk temploma és I. András király által, 1055-ben - a monostor alapításával egyidejűleg - épített háromhajós román csarnokkripta az egyetlen korabeli épségben fennmaradt magyarországi királyi temetkezőhely. A kriptában nyugszik az 1060-ban elhunyt I. András király.

A tanulmányutat szakmai, településfejlesztési és turisztikai élményekkel gazdagodva zártuk.

A tartalom érvényessége: 
2009/10/17, szo - 11:45 - 2009/11/17, k - 11:45