Partnerség, együttműködés…

Régiós határokon átnyúló partnerség és demokrácia erősítése a Jászságban (NCA-ÖNSZ-09-A-0047)

Neves vendégek jártak Jászfényszarun az NCA program kapcsán, amely során civil műhelymunkán vehettek részt helyi, térségi, régiós határokon innen és országhatárainkon túlról érkező vendégeink. A beszélgetés során, Jászfényszarun a Rimóczi kastélyban a non-profit szektor határon túli és hazai tapasztalatairól, a szervezetfejlesztésről, hálózatépítésről, közösségi kezdeményezésekről és együttműködési lehetőségekről esett szó.

2009.augusztus 1-én délután a rekkenő hőség elől menekülve egy hűsítő beszélgetésre invitálta vendégeit a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság elnöke Kovács Béláné Pető Magdolna.

Az asztal körül ülőket Nagyné Kiss Mária a JNSZM Népfőiskolai Társaság elnöke kérdezte arról, milyen tapasztalataik gyűltek össze az elmúlt években végzett civil munkájuk során, milyen új együttműködési formák alakíthatók ki a szervezetek között.

Elsőként Sándorné Pálfalvy Beáta az Amerikai-Magyar Környezetvédelmi és Kulturális Társaság elnöke – Gödöllőről - köszönte meg a meghívást és számolt be arról a számtalan kapcsolatról, amely Jászfényszaruval kialakult (hangversenyek rendezése, külföldi diákok szereplése, vidékfejlesztési konferenciákon való részvétel). Sándor István az FVM Mezőgazdasági Főosztály vezetője mindig szívesen jön a településre, különösen a Tarlófesztivál megrendezésének ötletéhez gratulált.

Sztaharóczky Júlia képzőművész Tibor Ernő Galéria és Művészeti Alapítvány, Stúdióterem – Nagyvárad. Először járt Jászfényszarun, de máris lát arra lehetőséget, hogy a szépre fogékony helyi lakosoknak esetleg egy kiállítást hozzanak a településre és viszont is létre jöhet egy ilyen kapcsolat.

Fleisz Judit a Nagyváradi Ady Endre Líceum igazgatóhelyettese, történelem szakos tanár több civil szervezet képviseletében érkezett városunkba. Férjével karöltve rengeteget dolgoztak az elmúlt két évtizedben Nagyvárad kulturális értékeinek megőrzéséért, a fiatalok neveléséért, a magyarság helyben maradásáért. A Sapientia Varadiensis Alapítvány keretében felvállalták Várad Tudós Püspökeinek bemutatását. A fiatal kutatókat a Kutatóközpontban fogják össze - a Magyar Tudomány napján bihari fiatalok tudományos diákköre is bemutatkozott, közöttük sok a középiskolás fiatal.

A nagyváradi Ady Endre Líceumért 1992-ben alakult az Alma Mater Alapítvány, amely fontos szerepet tölt be az iskolai programok támogatásában. Fleisz Judit mindezeken túl a Liseiuxi Kis Szent Terézről elnevezett Nőszövetség elnöke-az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Fórumának tagja.

Dr. Fleisz János – történész, egyetemi tanár, az MTA köztestületének tagja, nagyváradi önkormányzati képviselő, városi tanácsos, a BINCISZ (Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége) elnöke a Magyar Népfőiskolai Társaság elnökségi tagja mint mondta, most először járt a Jászságban és nagyon tetszik neki az itteni civil szerveződések kezdeményezése (Tarlófesztivál, testvérvárosi programok), igyekezete, együttműködési készsége.

Jelentős eseményként említette Nagyváradon a Magyar Kultúra Napjának folyamatosan megszervezett rendezvénysorozatát, 2001-től a Varadínum keretében megrendezik a Civil Társadalom Napját is. „Biharért közösen”című programjukban 5 éve folyamatosan a nagy Biharországban gondolkodnak. A Művelődés Hete - A tanulás Ünnepe rendezvénysorozat alkalmából alapították és adták át a „Bihar Kulturájáért” díjat.

Petőné Kapalyag Éva – a jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium mellett működő Jász Asszonyok csoport tagja „gyüvő-menő ruhában” jelent meg és beszámolt a kerekasztal beszélgetés résztvevőinek hagyományőrző munkájukról, a viseletről s a többi civil szervezethez való kötődésükről, együttműködésekről.

Nagy-Máté András a testvértelepülésen, Borson működő Határmenti Vállalkozásfejlesztési Információs Iroda igazgatója, már 1989 óta civilkedik -de az RMDSZ munkában is aktívan kivette a részét.1996-ban gondolkodtak el először azon, hogy civil szervezetet hoznak létre, melynek neve Egykori Iskolánkért Alapítvány lett.

Sok Uniós programban vettek részt magyarországi, elsősorban Bihar megyei szervezetekkel a Bihar-Bihor együttműködés keretében. Könyveket jelentettek meg, konferenciákat szerveztek. Többek között ezeknek is köszönhető a Falugondnokság megszervezése, vagy napjainkban a Házi segítségnyújtó rendszer bevezetése. Mindig nagy örömmel jön Jászfényszaruba, már nem számolja, hányadik alkalommal vannak itt.

Nagy-Máté Enikő a borsi Tamási Áron Iskola igazgatója is jól ismeri már településünket, hiszen 1997-ben járt itt először a Bakancsos táborban, Kovácsné Rozika néni által szervezett színvonalas továbbképzésen, amely nagyon sokat nyújtott a résztvevőknek. Számtalan kapcsolat volt már az elmúlt 12 évben (táborozások, Tavaszi hadjárat, fellépések) mindig örömmel jönnek Jászfényszaruba.

Szentmiklósi Zoltán agrármérnök a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Bihar Megyei alelnökeként beszámolt arról, hogy Romániában nincs falugazdász hálózat és Agrárkamara sem, így az ő szervezetüknek kell átvállalnia, ha érintőlegesen is ezekből a feladatokból, hogy segíteni tudjanak a gazdákon. Három cél vezeti őket: érdekérvényesítés az agráriumban, információ továbbadás, szaktanácsadás. Megfogalmazása szerint az Erdélyi Gazda Egylet méltó utódaként hazafias munkában végzik ezt a tevékenységet.

Samuné Tusor Mária a Gödöllői DUFLEX Fotográfiai Stúdió nevében a fotózás szépségeiről és az együttműködés további lehetőségeiről szólva elmondta, hogy milyen fontos a fiatal generáció megtanítása a „látásra”, hiszen szinte mindannyian rendelkeznek digitális fényképező gépekkel, s jó lenne, ha értenék is azt melyek a fotózás törvényszerűségei. Erre az a BLNT Fotóműhelye, amelyik Jászfényszarun alakult jó lehetőséget teremt.

Végezetül Bíró Csaba fiatal agrárközgazdász – Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezet vezetője számolt be a Jászság kistérség LEADER programjáról, a Helyi Akciócsoport előtt álló időszerű feladatokról: A HVS (helyi vidékfejlesztési stratégia) felülvizsgálatának célja, hogy a LEADER jogcímrendeletek célterületei egyértelműek, jól beazonosíthatóak legyenek. A célterület nem más, mint a stratégiában megfogalmazott Helyzet-Probléma-Megoldás-Várható eredmény (HPME). Tehát, HPME=célterület. Új HPME (célterület) létrehozására nincs lehetőség, viszont a már meglévő HPME-k összevonása lehetséges. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló, allokált források is összevonhatóak.

Az akciócsoport dönthet úgy is, hogy az adott támogatási kérelem benyújtási időszakában nem hirdeti meg a HVS-ben rögzített valamennyi célterületet. A felülvizsgálat keretén belül pontosan meg kell határozni a célterületeket. A célterületek kondícióit pontosan meg kell adni (pontos cél, támogatási összegek, intenzitás, fogalom magyarázat, támogatható tevékenységek, egyéb alanyi és tárgyi feltételek, stb.). Emellett jogcímenként pontozó táblát kell kialakítani, mely a kérelmek értékeléséhez szükséges. S mindezen munkák most váltak égetően sürgetővé.

A műhelymunka az elkövetkező időben egy szakmai tapasztalatcserével folytatódik a Balatonfüredi és a Tapolcai kistérségben.

Nagyné Kiss Mária

A tartalom érvényessége: 
2009/08/09, v - 12:00 - 2009/09/09, sze - 12:00