Nők a társadalomban - a nők vidéken

A Szent István Egyetemi Napok kertében 2000. augusztus 21-25. között került megrendezésre a Vidékfejlesztési Nyári Egyetem. Helyszínei voltak Gödöllő, Budapest, Gyöngyös, Jászberény. A rendezvény célja az volt, hogy megismertesse az érdeklődőket a vidékfejlesztés igen összetett fogalmával, izgalmas, érdekes témaköreivel. A nyári egyetem kurzusai a vidékfejlesztés egy-egy sajátos metszetébe engedtek bepillantást: A nők és a vidékfejlesztés; Az EU-csatlakozás és a magyar vidéki térségek helyzete - SAPARD program; A vidékfejlesztés gyakorlati módszerei - olyan témakörök, amelyek aktuálisak és közérdeklődésre számot tartóak. A kurzusok előadói a téma legjobb hazai és külföldi szakértői közül kerültek ki. A programvezető dr. Kulcsár László egyetemi tanár, a szervező dr. Bujáki Gábor egyetemi magántanár voltak.

Az utóbbi évtizedekben világszerte nagy figyelmet kapott a nőknek a vidéki gazdaságokban, a vidéki életben betöltött szerepe. A tudományos kutatások eredményei azt bizonyítják, hogy a nők rendkívül fontos szerepet töltenek be a gazdaságban, a közösségi életben egyaránt. Szerepük sokkal jelentősebb annál, mint ahogyan az a köztudatban él. Magyarországon is elkezdődött a témakör kutatása, konferenciák, egyetemi kurzusok szervezése, de ma még csak a kezdeteknél tartunk. Különösen aktuálissá teszi számunkra a témát az, hogy az Európai Unió prioritásai között szerepel a "nőkérdés".

E rövid bevezető után - a teljesség igénye nélkül - ízelítőül néhány gondolat a nyári egyetemen hallottakról.

A nők a társadalomban - a nők vidéken című kurzus megnyitóját Szendrőné dr. Font Erzsébet FVM főosztályvezető tartotta. Dr. Susánszky Éva szociológus (SOTE) tartott előadást a nők mentális, szociális jólétéről, a környezettel való harmonikus egyensúlyáról. Kiemelte a nők családban betöltött szerepének fontosságát, akiktől "függ a férfiak egészsége" és minta a gyermekek számára. A kutatás tárgya volt, hogy a család mennyire erőforrás vagy veszélyforrás a nők - elsősorban a fiatal nők - számára.

Dyan Mazurana professzor (University of Wyoming, USA) a nemzetközi nőmozgalmakról beszélt, dr. Deák Zita (Szent István Egyetem - SZIE -, Kertészeti Egyetemi Kar) történeti, néprajzi megközelítésben szólt a nő szerepéről, helyéről a magyarországi agrártársadalomban.

Dr. Kostyál Sebestyén Mária (BME) szólt a segély-programokról: sok pénzt "beleölnek" a vidékfejlesztésbe, de hol az eredmény? Kitörési lehetőségek: alternatív ágazatok működtetése - de fontos, hogy a piac igényelje a végterméket, beruházási igénye alacsony legyen, kisegítő tevékenységként is működtethető legyen és nők végezzék; pontos, precíz, kitartó munkára képesek. A vidékfejlesztésben kulcsszó a komplexitás: a mezőgazdasági termék előállításán túl, a termék feldolgozása, szállítása, tárolása, marketingje, értékesítés s új és új termék előállítása, a minőségbiztosítás, piacvezérelt információ biztosítása. A nők szerepe rendkívül fontos, minden lépcsőfokon, az ötletadástól a megvalósításon, feldolgozáson át az értékesítéséig.

A nők és a vidékfejlesztés témában Sabine de Rooij professzor (Wageningen, Hollandia) tartott előadásából szintén érdemes néhány gondolatot idézni. A vidékfejlesztés nem más, mint a gazdasági, társadalmi alapok megerősítése, - mivel a világon mindenütt meggyengült a mezőgazdaság jövedelemtermelő tevékenységének szerepe - s a vidéki területeken előállított értékek szerepének megerősítése. Hollandiában 100 gazdálkodóból 70 fő egyéb, külső forrásból - alternatív tevékenységből - is szerez jövedelmet. A többfunkciós családi gazdaságban a család minden tagja más és más szerepet vállal, hiszen e gazdálkodás a felelősségteljes feladatok sorozata (termékelőállításon túl feldolgozás, területspecifikus termék előállítása, "önmarketing", szövetkezés egy vagy több feladatra, környezetbarát gazdálkodás, agroturizmus, ápolási, gondozási tevékenység, szép, tiszta, látványos, vonzó környezet megteremtése, fenntartása, biotermelés, gazdasági lehetőségek újragondolása átszervezése). A mezőgazdasági tevékenységgel - az alaptevékenységgel - a férfiak foglalkoznak, de az alternatív lehetőségekben a nők szerepe a jelentős. A nők nem törekednek nagy gazdaságok létrehozására, céljuk a már meglévő erőforrások kiaknázása. Kevésbé vállalnak pénzügyi kockázatot (hitelfelvétel), féltik a család nyugalmát, biztonságát, bíznak az "apró lépések taktikájában". Hollandiában a vidékfejlesztés nagy mozgatórúgója a nő.

Miért lehet a fenntartható fejlődés motorja a női beállítódás? Lantos Tamás (Ormánság Alapítvány) előadásából idézünk néhány gondolatot. A fenntartható fejlődés fogalma alatt értendő, hogy erőforrásaink megmaradjanak a jövőben is. Az ehhez a fogalomhoz néhány, a női lelkiséghez tartozó kulcsszó: elővigyázatosság, tagolás elve (egy térség akkor képes fejlődni, ha kellő és rá jellemző tagoltsággal rendelkezik pl. tájspecifikus fajták, tájkép, településkép stb.), aktív transzport elve (egy táj tudja szabályozni "mi menjen ki, mi jöjjön be". A kérdés mindig az: mennyire szabad nyitni, mennyire nem.), önellátás elve (helyi erőforrások intenzívebb, tartalmasabb kihasználása), sokféleség elve, fogyasztási szerkezetváltás elve ("azt fogyasztjuk, amit a térség számunkra nyújtani tud"), formalizálódás, minimalizálódás elve (ha jól működik valami, akkor hivatalossá kell tenni azt). Lantos Tamás rávilágított: "Az európai keretek jelenleg nem teszik lehetővé a fenntartható fejlődést - bár ezt célozzuk meg - a vállalkozások, a civil tevékenységek gazdaságilag nem sikeresek, támogatásokból élnek). Ez a világ férfigondolkodás szerint működik s ez csődbe vezetett. A XXI. század a nők évszázada lesz."

A Divatfórum 2000 keretében több előadás hangzott el (orvos, iparművész, divatszakértő szemszögéből) a megjelenés szerepéről a kapcsolatteremtésben. A kistelepülésen élő nők közösségmegtartó tevékenységéről Botta Nárcisz (FŐNIX Újrakezdő Nők Egyesülete) beszélt, a falusi túrizmus kapcsán dr. Kovács Dezsőtől (SZIE) hallottunk előadást, aki többek között hangsúlyozta a nőknek és a családnak a vidéki túrizmus fejlődésében betöltött szerepét. Szót ejtett az EU-s LEADER programról, mely elsősorban a túrizmusra koncentrál. ("Ma, amit elértek, az asszonyok tehetségén, találékonyságán múlott, helyi összefogás a célravezető.")

Összeállította: Kovács Béláné Pető Magdolna

A tartalom érvényessége: 
2000/09/05, k - 10:45 - 2000/10/05, cs - 10:45