Népfőiskolai hírek - 2020. április

Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására

Új szabályozás jelent meg ma reggel a Magyar Közlönyben, mely megoldja az alapítványok, egyesületek időszerű problémáját, és új szabályokat vezet be, hogy személyes jelenlét nélkül is tudjanak határozatokat hozni, működni a nonprofit szervezetek.

Megjelent az új rendkívüli szabályozás, melynek segítségével megtarthatóak a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus távközlési eszközök segítségével ott is, ahol a létesítő okirat erről korábban nem rendelkezett. Részben eltérő szabályokat vezettek be az 5 fő vagy annál kisebb, 6-10 fős vezetőséggel, és 10 főnél nagyobb vezetőséggel rendelkező szervezetekre. Az ügyvezetők is többlet jogokhoz jutnak, de továbbra is mindent meg kell tenni, hogy a napirendről, a szavazási lehetőségről, az elektronikus eszközök fajtájáról, szavazás módjáról mindenki értesülhessen, és a szavazáson részt vehessen.
A rendelet megtekinthető: Magyar Közlöny 71. szám (2020. április 10.) 1931. oldaltól vagy a net.jogtar.hu  portálon

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság köszönettel kéri minden tagját, hogy az aktuális elérhetőségeit (levélcím, telefon, e-mail) szíveskedjen eljuttatni az info@bedekovich.hu címre, sms vagy a közösségi média messenger üzenetén (aktív facebook oldalak: Korhatártalan Akadémia; Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság; Kovács Béláné Pető Magdolna).

Magyar Népfőiskolai Társaság levelei

A Magyar Népfőiskolai Társaság (MNT) elnöksége a technika segítségével online megbeszélést tartott az elmúlt napokban és több mindenben fogadtak el javaslatokat, hoztak döntéseket, amelyek közül a legfontosabb talán az, hogy az elnökség szeretné folyamatosan kapcsolatot tartani az MNT tagszervezeteivel. Ennek ma, a karanténba zárt országban egyetlen módja van: email-ben jelentkeznek az elnökség tagjai, hetente küldenek levelet a tagság számára. Örömmel fogadja az elnökség, ha válaszokat, reagálásokat kapnának, ha kölcsönösen élő lenne a kapcsolat, mint ahogy azt is örömmel köszöni meg, ha az egyes tagszervezetek saját tagjaik körében tovább terjesztenék a kapott leveleket. A válaszokat az  mntelnokseg@lev-lista.hu  címre kérjük.

Elsőként Bardócz-Tódor András MNT elnöke, majd az alelnök, Porkoláb Lajos levele érkezett s ezt követően dr. Beer Miklós Váci Egyházmegye nyugdíjas megyéspüspöke osztotta meg velünk a húsvéti gondolatait. Bár az ünnep már elmúlt s mire az olvasó kezébe veszi e lapszámot talán már távolabb leszünk a koronavírusos helyzettől, de hisszük, nem múlik el nyomtalanul … így aktuálisak a gondolatok továbbra is. Az MNT elnöke és Beer Miklós püspök atya levelét megosztjuk az olvasókkal. A továbbiakat kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola közösségi média oldalán és honlapján.

Népfőiskolai Társaság programjai

A Bedekovich Népfőiskola meghirdetett pályázatai, tervezett programjai megvalósításra kerülnek, de azok új időpontjáról az újság lapzártáig még nem tudunk pontos tájékoztatást adni. Kérjük az érintettek szíves türelmét. A meghirdetett pályázatok munkái megérkeztek, azok elbírálása elektronikusan zajlik. Hosszabb kijárási korlátozás esetén virtuális kiállítást is tervezünk, amelyről értesíteni fogjuk az érintetteket.

Javaslat

A népfőiskolai társaság elkészítette és beadta javaslatát IDŐSEBB KOMORI BEDEKOVICH LŐRINC A JÁSZKUN KERÜLET ELSŐ FÖLDMÉRŐ ÉS VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖK MUNKÁSSÁGA nemzeti érték megyei értéktárba történő felvételéhez. A dokumentációs anyag összeállítása több hónapos munka eredményeként készült el, amelyben nagy szakmai segítséget nyújtottak a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Levéltárak munkatársai illetve konferencia anyagai, előadásai és dr. Farkas Kristóf Vince, akinek kutató munkája s az általa írt s a népfőiskola kiadásában megjelentetett Tájak-Korok-Múzeumok kiadványokban leírtak útmutatást adtak. A javaslatot - 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint – a népfőiskolai társaság nevében az épített környezet és kulturális örökség szakterületre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökéhez nyújtottuk be. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a javaslatunk a Megyei Értéktár Bizottság (MÉB) következő ülésén napirendre kerül.

Tegyünk egymásért!

Ebben a furcsa tavaszban, a vírusos és virtuális cunamiban az első megdöbbenés és kétségbeesés állapotából kilábalva egyre többen tesznek jót egymásért, a családért, a barátaikért. Nem mehetünk el mi sem az események mellett a köszönet és hála szavai nélkül! Nagyon megható volt és jól esett számunkra is, amikor egy baráti házaspártól az itthon lévő családtagjaink számára szájmaszkot s néhány jó szót, figyelmet, törődést kaptunk (mai napig sem tudják talán, hogy a könnycseppek …). Egy távoli kézműves ismerősünktől pedig futárszolgálattal érkezett a textil, mosható szájmaszk. Ezek után (bátorságunkat összeszedve így már a hatvanöt és hatvanhatodik évünkben) már mi is „útnak indultunk” természetesen csak telefonon, e-mailen felkerestük a rokonainkat, ismerőseinket, hogy hogyan vannak … s vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Közben megrendeltünk jó néhány textil szájmaszkot s elpostáztuk olyan ismerősünknek, akik addig nem tudtak beszerezni ilyen terméket. S a telefon, amely ezt követően utóért bennünket – felejthetetlen volt.

A népfőiskolai és magán közösségi oldalakon megosztjuk mindazt az ismeretet, tudást, amelyhez mi is hozzájutottunk - s ezért is tettük nyitottá a Korhatártalan Akadémia facebook csoportunkat – kérjük, hasznosítsák, adják tovább ismerőseiknek, köszönjük, hogy figyelemmel kísérik. Hitvallásunk, amelyet még a kezdetekben megfogalmaztunk: „A mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a felnőtt neveléssel foglalkozó intézményforma, nem csak egy célorientált közösség, hanem a demokrácia műhelye … a Társaság azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében, életminősége javítása tekintetében eredményesen tud hasznosítani.”

Kovács Béláné Pető Magdolna

A tartalom érvényessége: 
2020/04/17, p - 17:00 - 2020/05/15, p - 17:00