MNT Népfőiskolai Konferencia Budapesten

A Magyar Népfőiskolai Társaság 2011 december elsején szakmai tanácskozást tartott Budapesten a készülő népfőiskolai törvénnyel kapcsolatban. A konferencián részt vett dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke, aki az MNT elnökségi tagja. A számos fontos előadást élénk vita követte, amely a jövőbeli tevékenység kereteit igyekezett körvonalazni. Fleisz János a következőkben mutatta be az általa vezetett szervezet működését (a cikk forrása a BINCISZ honlapja):

"A népfőiskolai mozgalommal az 1990-es évek elején kerültem kapcsolatba, azonban az együttműködés kibontakozására jóval később 2000-től került sor, amikor Nagyváradon megalapítottam a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségét. Az együttműködés első formája a Berettyóújfalúban műkődő civil és önkormányzati szervezetekkel közösen 2001-ben elindított Magyar Kultúra Ünnepe rendezvénysorozat volt, amelyet azóta Nagyváradon és egész Biharoszágban meghonosítottunk és immár 11 alkalommal megszerveztünk a határ mindkét oldalán. A rendezvény sikere nagy volt ennek hatására mind Biharban, mind pedig egész Erdély területén több helyen is átvették kezdeményezésünket például Kolozsváron és Marosvásárhelyen is. Ugyancsak 2001-ben indítottuk útjára a Civil Társadalom Napját, amelyet azóta is évente megszervezünk, 2003-ban Kárpát medencei szinten is.

Szervezett kapcsolat a Magyar Népfőiskolai Társasággal a 2005 májusi tatai Országos Népfőiskolai Találkozón alalkult ki, amikor a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségét felvették az MNT tagszervezetei közzé. Ennek volt hozadéka A művelődés hete, a tanulás ünnepe Nagyváradon 2005-ben való első megszervezése.

A rendezvénysorozat szakmai hátterét a Magyar Népfőiskolai Társaság valamint a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület biztosította. A rendezvények egy része Nagyváradon másik része Berettyóújfaluban, illetve Bihar és Hajdú-Bihar megye különböző településein folyt. A rendezvénysorozatot azóta évről évre megtartottuk, még olyankor is, amikor Magyarországon gyakorlatilag elmaradt.

A Biharért közösen, a 3. évezred kihívásai közös projekt keretében a Bihari Szabad-művelődési és Népfőiskolai Egyesülettel 2005 januárjától évente 6 alkalommal sikeres képzéseket szerveztünk, amelyre a határ mindkét oldaláról érkeztek.

2006-ban közösen megalapítottuk a Bihar Kultúrájáért civil érmet.

Kapcsolataink időközben nagyon kibővültek, Erdélyen belül főleg a kolozsvári szervezetekkel, Magyarországon pedig sok MNT társ-és partnerszervezettel, így a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, a szarvasi, jászfényszarui Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal, debreceni, gyulai és békéscsabai szervezetekkel. Ezek a kapcsolatok főleg az egymás rendezvényein való kölcsönös részvétel, közös képzések rendezvények megtartásában és egyéb civil együttműködésekben jelentek meg.

A fenti és az egyéb rendezvényeket azóta évről évre magasabb szinten megrendeztük.

Az MNT elnökségébe 2008-ban kerültem, mint a határon túli területekért felelős tag, jelesül Erdély, Partium és a Bánság viszonylatában.Ennek főleg az első két évben, amig a gazdasági és szakmai viszonyok megfelelőbbek voltak, tudtam jobban eleget tenni, később ez mind nehezebbé vált. A kapcsolatok az évek során kiépültek és kölcsönösen gazdagodtak. Az utóbbi évekbeli nehezebb körülmények mellett is megtartottuk az összes hagyományos rendezvényeinket.

2009-ben kezdeményeztem a Nagyváradi Civil Kerekasztal megalakítását, amely a civil érdekvédelem és kapcsolatteremtés legfőbb szinterévé vált és a politikától teljesen függetlenül igyekszik tevékenykedni.

Jelenleg a civil szféra és tevékenységek átrendeződése folyik, amely egy új civil stratégia kidolgozását követeli meg."

Dr. Fleisz János,
MNT elnökségi tag,
a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek
Szövetségégégének elnöke

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2011/12/29, cs - 17:15 - 2012/01/31, k - 17:15