Meghívó 2020. évi rendes közgyűlésre

 

Tisztelt Tagtársak, kedves Népfőiskolások, kedves Barátaink!

Ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (székhely: 5126 Jászfényszaru Szent István út 1.) 2020. évi rendes közgyűlés időpontjának 2020. szeptember 28. napjának 15.00 órát tűzte ki, amelyre tisztelettel meghívjuk. A közgyűlés a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján kerül megtartásra.

 A közgyűlés helyszíne:  Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (5126 Jászfényszaru Szent István út 1.)

 Ha a közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül határozatképesnek, fél óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A megismételt közgyűlés megtartására 2020. szeptember 28-án 15.30 órakor kerül sor, amely a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes. A megismételt közgyűlés helyszíne megegyezik az eredeti közgyűlés helyszínével (5126 Jászfényszaru Szent István út 1.) és az az eredeti közgyűlés napirendjével kerül megtartásra.

Tekintettel a napirendi pontok fontosságára tisztelettel kérjük az egyesületi tagokat, hogy minél többen jelenjenek meg szeptember 28-án és javaslataikkal, részvételükkel támogassák az egyesület munkáját. Szavazásra csak egyesületi tagok jogosultak.

A tervezett napirendi pontok:

  1. Az Egyesület Elnökének beszámolója a 2019. évben végzett szakmai munkáról és gazdálkodásról. Hozzászólások, a beszámolók elfogadása.
  2. Ellenőrző Bizottság beszámolója a gazdálkodás ellenőrzéséről - az egyesület 2019. évi egyszerűsített éves beszámolója, közhasznúsági melléklete és kiegészítő melléklete ismertetése. Hozzászólások, a beszámoló elfogadása.
  3. Az elnökség 2020. évi tervei, költségvetés tervezetének ismertetése. Hozzászólások, javaslatok. A 2020. évi tervezett feladatok és költségvetés elfogadása.
  4. Az új vezetőség megválasztása.
  5. Alapszabály módosítása
  6. Egyebek

 A közgyűlési anyagok elhelyezésre kerülnek a szervezet hivatalos honlapján.

 A járványügyi helyzetre tekintettel kérünk mindenkit, hogy a közgyűlésen orrot, szájat is eltakaró maszkot és az elhelyezett kézfertőtlenítőt használni illetve az ajánlott távolságot betartani szíveskedjen.

 

Tisztelt Tagtársunk!

 Amennyiben javaslata van a taggyűlés napirendi pontjainak kibővítésére, kérjük e-mailben, vagy levélben jelezze az Egyesület elnökségének 2020. szeptember 21-ig, info@bedekovich.hu címen.

Kérjük, hogy az ez évi tagdíjat rendezzék programjaink alatt, vagy az egyesület számlavezető intézeténél, Takarékbank Zrt. 6908-Jászfényszarui kirendeltsége, (Jászfényszaru Szabadság út 1). A tagdíj éves összege: 500 Ft/év a diákoknak és a nyugdíjasoknak, 1000 Ft/ év a többi felnőttnek. A tagdíj befizetésére a taggyűlésen is lesz lehetőség. Új tagfelvételről az elnökség külön dönt (nem része a közgyűlés napirendjének), a belépési szándékot írásban jelezni lehet.

Jászfényszaru, 2020. szeptember 14.


A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Elnöksége nevében:

Kovács Béláné Pető Magdolna
elnök
sk

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Meghívó a közgyűlésre251.2 KB
A tartalom érvényessége: 
2020/09/14, h - 19:45 - 2020/09/29, k - 19:45