Lépésenként haladunk

Több mint tíz hónapos előkészítés és képzés, tanácsadás után, Tisztítás-technológiai szakmunkás - vizsga lebonyolítására került sor 2012. május 16-án (írásbeli), majd május 22-én (gyakorlat) az "Első lépések Jászfényszarun" című projekt résztvevői részére. A program keretében a felkészítést és a vizsga lebonyolítását a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakképző Iskola végezte, ahogyan a gyakorlatokra, vizsgákra történő utaztatást is az intézmény biztosította.

A vizsgára 19 fő jelent meg, ahol az adminisztráció/adategyeztetést követően a vizsgáról történő tájékoztatást kaptak a jelenlévők (hiányzás vagy sikertelen vizsga esetén egy másik vizsga lehetőséggel is élhetnek később a résztvevők).

A vizsgabizottság elnöke: Szilágyi Mihály a JNSZM Kereskedelmi Kamara megbízásából, Magyar Iparszövetségtől; tagjai: Józsa Csaba a Magyar Iparszövetségtől, Molnár József a képző intézmény részéről.
Jelen voltak még a képző intézmény részéről Krasnyánszki Erika tanügyi asszisztens (a vizsga szervezését, adminisztrációs munkáját végezte), az oktatók, illetve az "Első lépések Jászfényszarun" című projekt vezetői, esetmenedzserek és tanácsadója - akik a háttérből bíztatva a hallgatókat izgalommal figyelték az eseményeket, a vizsgán nyújtott teljesítményeket.

A bizonyítványok kiállítása után került sor a hallgatók tudásának értékelésére és a vizsga eredmények kihirdetésre: 17 fő tett eredményes vizsgát, Tisztítás-technológiai szakmunkás szakképesítés végzettséggel; amelynek OKJ azonosító száma: 31 853 07 1000 00 00. Ráépülésként továbblépés lehetséges külön képzések keretében – amelyre e projekt már nem ad lehetőséget, de más forrásból, saját erőből megvalósítható: Tisztítás-technológiai szolgálatvezető; Tisztítás-technológiai vezetőüléses gépkezelő.

Visszatekintés: A projekt első hónapjaiban zajlott a toborzás, kiválasztás, majd diagnózis-készítés, állapotfelmérés – szociális helyzet, tanulási képesség, kulcsképesség vizsgálat, munka és pályaalkalmassági felmérés. Elkezdődött az egyéni fejlesztési, szolgáltatási tervek készítése.

Kiépítésre kerültek az együttműködések a munkaügyi-, egészségügyi-, oktatási-, képzési-, munkáltatói és munkaadói szervekkel. Megtörténtek az egészségügyi vizsgálatok.

A bevont hallgatók képzéseken vettek részt (amelyek részben még ezek után is folytatódnak): kulcskompetenciák fejlesztése (írás, olvasás, számolás, kommunikáció), önálló életvezetési készségek erősítése, álláskeresési tréning, felkészítés a munkavállalói szerepre, OKJ-s képzések (targoncavezető, tisztítás-technológiai szakmai képzés). A képzés időtartamában igényes, tartalmas gyermekfelügyeletet biztosított a projekt. A képzési napokra megélhetési támogatást és étkezést kaptak a hallgatók.
A projekt ideje alatt tanácsadásokra is sor került és kerül (jogi, pszichológiai, képzési és foglalkoztatási; egyéni és csoportos mentálhigiénés-állapotjavító, aktuális munkaerő-piaci ismeretek), illetve közösségi rendezvények megszervezése is folyamatos. A szakmai team által szervezett eddig közel 10 közösségi program is segített abban, hogy a hallgatók jobban megismerték egymást, nyitottakká, együttműködőkké váltak.

Jelentős mérföldkőhöz érkezett a program 2012. június 8-án. Megtörtént a várva várt nap, az államilag elismert szakképesítő bizonyítvány átadása. Az eseményen Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a bizonyítványokat a képző intézmény részéről Molnárné Somogyi Margit adta át. A projekt felzárkóztató ideje alatt 5 főnek sikerült megszereznie a 8. osztályos végzettséget, amely lehetőséget ad, a szakmai képzésbe való bekapcsolódásba is.

A hallgatókkal történt interjúk és beszélgetések alapján megtudtuk, hogy sokat köszönhetnek ennek a programnak: rájöttek, hogy képesek tanulni, eredményesen vizsgázni, a személyes tudásuk bemutatásával önbizalmuk növekedett, ismeretségek, barátságok köttettek. Jelenleg a program 2/3 részénél tartunk, a zárásig még egy félév van hátra.

Az eddig megszerzett ismereteket a továbbiakban bővíteni próbáljuk olyan tanácsadásokkal, tréningekkel, amelyek tovább erősítik a résztvevőket és képessé vállnak majd az álláskeresésre, a munkavállalásra. A munkáltatói találkozók megszervezésével segítünk a munkalehetőségek feltárásában, de a munkavállaláshoz áldozatokat is kell hozni: a családi élet, az időbeosztás átszervezésével, az utazási hajlandósággal. Voltak, vannak buktatók mindenki életében, de a hallgatók minden segítséget megkaphatnak a projekten belül ahhoz, képesek legyenek saját sorsukat irányítani. Csak rajtuk múlik, hogy hogyan élnek ezzel a lehetőséggel. A projektben elvárt tevékenység a hallgatók minimum 6 hónapos után-követése. Ketten elhelyezkedtek a Start munkaprogramban. A célcsoport több tagja is állást, munkalehetőséget keres, ezt célozta a májusban megrendezett nagyszabású állásbörze is.

Az önkormányzati projekt konzorciumi partnere a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság. A szervezet, ez idő alatt 4 program akkreditációját szerezte meg, illetve folyamatban van az intézményi akkreditáció is. Programjaik:

  • Pályaorientáló és álláskeresési ismeretek elsajátítása (20 óra)
  • Felzárkóztató, esélyteremtő képzési program (300 óra)
  • Kezdő lépések a vállalkozás indításában (146 óra)
  • Felkészítés önálló családi életre, munkavállalói szerepre (30 óra).

Mindezek, a felnőttképzésben tágabb teret biztosítanak a szervezet számára, ugyanakkor a munkáltatói oldalról is vonzó, ha a felnőttképzés, a továbbképzés lehetőségei adottak a településen a lakosság, a munkavállalók részére. A www.bedekovich.hu honlapon minderről bővebben is olvashatunk.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Projektmenedzser
 

A tartalom érvényessége: 
2012/06/14, cs - 20:45 - 2012/07/14, szo - 20:45