Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központ megyénkben

2007 október 12-én ünnepélyes keretek között megnyílt az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központja Szolnokon a Szapáry út 19. sz. alatt. Ehhez kötődően a Megyeháza dísztermében egy nemzetközi konferenciára került sor. A konferencia résztvevőit JNSZM Közgyűlés részéről Kovács Sándor alelnök, az FVM képviseletében Gombár Mihály, az Európai Bizottság Vidékfejlesztési Tanácsának delegáltjaként Gerard Peltre elnök helyettes köszöntötte.

Kovács Sándor alelnök a vidékfejlesztésen belül kiemelte a környezetvédelem, a minőség szerepét továbbá kitért a folytatódó LEADER programra. Gombár Mihály a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetője tájékoztatójában hangsúlyozta az agrárszakigazgatás és a Helyi Vidékfejlesztési Irodák közötti szoros kapcsolat jelentőségét, mely kialakításában az új Vidékfejlesztő Központ fontos szerephez juthat.

Gerard Peltre elnökhelyettes a köszöntőn túl egy előadást is tartott "Civil együttműködés a vidék felzárkóztatásáért" címmel. Gerard Peltre úr egyben a Vidékiség-Környezet-Fejlődés és az Európai Vidéki Mozgalom elnöke is. Előadásában hangsúlyozta: fontos, hogy a különböző tagállamok, intézmények halljanak, tudjanak egymásról, együttműködjenek a vidék felzárkóztatása érdekében. Az előadásából csak egy-két dolgot emelünk ki, mely elgondolkodásra késztetheti az olvasót:

  • vidéki területek, innovációs pólusok,
  • tapasztalatcseréktől, együttműködéstől nem kell félni – hiszen ez a fenntarthatóság záloga,
  • aki bezárkózik a múltjába, megáll a jövője,
  • közös együttműködés vágyát kell kiaknázni,
  • ha az ember távolra gondolkodik, könnyebb a jelent megszerveznie,
  • vállalkozók támogatása, hálózatok építése, kapcsolatok kialakítása, vállalkozók fogadása.

Camilo Tavares Mortagua az Európai Vidék Egyetemeiért Egyesület (APURE) portugál elnöke előadásában hangsúlyozta, hogy szükség van mindannyiunk együttes munkájára, a szervezetben fontos szerepe van az érzelmeknek, a karizmatikus egyéniségeknek, nem csak technikára, hanem odaadásra is szükség van. Nagy a jelentősége a humánerőforrás képzésének, ahol elsősorban a helyi erőforrásokra kell alapozni- így vonható be a helyi szakértelem az alulról építkezésbe. A vidék fejlődése nem valósulhat meg csak a mezőgazdaság fejlesztésével, de nélküle sem. Több, mint öt éves együttműködésünknek itt az eredménye, az új Vidékfejlesztő Központ létrehozása.

Maria Grzechynka a Sucha Beskidzkai Ökológiai és Turisztikai Főiskola igazgatója prezentációjában elmondta, hogy 2006-ban csatlakoztak az APURE-höz, Magyarországon a Szolnoki Főiskolával alakítottak ki kapcsolatot. Maga a főiskola egy kis településen működik, de az országban az egyik legnépesebb intézmény. 2008 júniusában náluk kerül megrendezésre a 20. jubileumi Nyári Egyetem. Témája a "Képzés - kultúra - hagyományápolás, mint az Európai Unió fejlődésének innovációs tényezője"

Utolsó előadóként Bali István a Vidékfejlesztő Központ vezetője bemutatta a központ létrejöttének előzményeit, létrehozóit, működésének céljait, tervezett tevékenységeit - hosszú távú térségi együttműködések, kommunikáció, marketing, legjobb gyakorlatok bemutatása, civil szervezeti együttműködések ösztönzése, adatbázisok létrehozása, vállalkozások segítése, szakmai tapasztalatcserék szervezése.

Ezt követően az együttműködési nyilatkozatot írták alá a létrehozók. Végezetül ünnepélyes szalagátvágásra került sor a Szapáry úti irodában s majd Camilo Tavares Mortagua az APURE elnöke megnyitotta a Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központot.

A rendezvényen a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságot a szervezet elnöke, projektmenedzsere, nemzetközi kapcsolatok referense képviselte. A konferencián a VNV projekt több résztvevője is megjelent. A nap folyamán kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk a portugál, lengyel, francia és cseh partnerekkel, akik örömmel vették ezirányú szándékainkat.

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2007/10/16, k - 10:45 - 2007/11/16, p - 10:45