Kelet-Magyarországi Drámapedagógiai Műhelyek Konferenciája

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelye szervezésében és kezdeményezésére 2000. március 3-án és 4-én Kelet-Magyarországi Drámapedagógiai Műhelyek Konferenciájára került sor a Városháza dísztermében. Célunk az volt, hogy a már kialakult drámapedagógiai műhelyek vezetői, a pedagógusképzéssel foglalkozó főiskolák és pedagógiai intézetek küldöttei megismerjék egymás munkáját, lehetőséget kapjanak a tapasztalatcserérem megvitassák a képzés problémáit és közösen keressük a választ a hogyan tovább ?-ra. Vendégeink a Dunától keletre eső régiókból érkeztek.

Ilyen tanácskozás, ilyen körben eddig még nem volt hazánkban, ezért természetes izgalommal vártuk a konferencia eredményét. A két nap alatt nyolc műhely (köztük két erdélyi), öt pedagógiai intézet és hét felsőoktatási intézmény képviseltette magát mintegy harminc fővel. Győriné dr. Czeglédi Márta fővédnökünk megnyitója után a konferencia baráti légkörét csoportépítő játékkal alapoztuk meg, melyet Kovács Andrásné drámapedagógus, szaktanácsadó, a jászfényszarui műhely mentora vezetett.

Az első napon bemutatkoztak a műhelyek, Szakall Judit, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke tájékoztatta a résztvevőket az elnökség munkájáról és az aktuális problémákról, betekintést kaptunk Sz. Pintér Rozália elnökségi tagtól a dunántúli műhelytalálkozó tapasztalatairól. Örömmel hallgattuk a sárospataki és nagykőrösi pedagógusképzésben elért eredményeket. A nap egyik izgalmas színfoltja volt dr. Fülöp Márta, az MTA Pszichológiai Intézete főmunkatársa előadása, melyben versenykutatásai legfrissebb eredményeit osztotta meg velünk, összehasonlítva a japán, amerikai és magyar jellegzetességeket. A vacsoránál vendégeink megismerkedhettek városunk civil társadalmi életével. Jászfényszaru vendégszeretetét dícséri, hogy a műhely tagjai, a színjátszók és patrónusai köréből első hívó szóra sikerült elszállásolni a résztvevőket. Ezúton is köszönjük szíves vendéglátásukat.

Szombaton a pedagógiai intézetek és felsőoktatási intézmények folytattáka bemutatkozást. Sok szakmai kérdés merült fel különösen a képzések és a szervezeti élet terén. Rendkívül jó hangulatban, izgalmas vitákkal és építő javaslatokkal zajlott a konferencia. Eredeti terveinknek megfelelően született egy együttműködési szándéknyilatkozat, melyben a résztvevők önként vállalták a kölcsönös információcserét, szakelőadói jegyzék összeállítását, az előadók cseréjét, a drámapedagógiával rokon tudományterületek felé való nyitást, a továbbképzés reményében az együttműködést, a határon túli műhelyek szakmai támogatását, valamint megvizsgálják a képzési rendszer egymásra épülésének lehetőségeit.

A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy a következő konferencia házigazdájának ismét Jászfényszarut kérték fel.

Az úttörő kezdeményezést munkával és szamailag Jászfényszaru Város Önkormányzata, a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszarui Drámapedagógiai Műhelyének tagjai, a Színjátszók Baráti Köre, Magyar Drámapedagógiai Társaság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet támogatta. A konferencia megrendezésének anyagi hátterét a Soros Alapítvány biztosította. A beszámolók, hozászólások és viták összefoglaló anyagát a Bedekovich Füzetek 2. című kiadványban jelentetjük meg, hogy ezzel is segítsük a téma iránt érdeklődők tájékoztatását.

A konferencia anyaga megjelent a Bedekovich Füzeteket 2. kiadványunkban is.

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2000/06/24, szo - 10:45 - 2000/07/24, h - 10:45