Első lépések Jászfényszarun

Uniós támogatásból új munkaerő-piaci integrációs programot tud megvalósítani Jászfényszaru

TÁMOP 5.3.1-C-09/2-2010-0076

Jászfényszaru Város Önkormányzata konzorciumban a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társasággal 53.985.710,- Ft uniós támogatást nyert az „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai című pályázati kiíráson ÚMFT keretében és Új Széchenyi Terv időszakában. A megvalósítás időtartama: 2011. 06. 01. – 2012. 11. 30.

A konstrukció célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása, illetve a képzési programokba való bekapcsolódás elősegítése, egyéni fejlesztési terveken keresztül.
A program célcsoportját csak olyan, a projektbe történő bevonásának időpontjában 18. életévüket betöltött, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érő személyek alkothatják, akik

 • munkanélküli ellátásban nem részesülő regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása) vagy
 • inaktív emberek (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata); és
 • alacsony iskolai végzettségűek, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek.

Köztük felülreprezentáltak a romák és a nők.

Tevékenységek:

 1. egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése és a szolgáltatási tervben megfogalmazott esetkezelési lépések végrehajtása;
 2. szociális, állampolgári, munkavállalói és önálló életvezetési készségek erősítése;
 3. tanulási- és munkamotiváció erősítése;
 4. kulcskompetenciák fejlesztése (pl. írás, olvasás, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, hatékony tanulás, felelősség, önértékelés, együttműködés);
 5. az álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok;
 6. mentális állapotjavító programok;
 7. a személy elhelyezkedését gátló alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi ellátásokhoz jutás segítése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához való hozzájutás segítése);
 8. egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv tevékenységei:
 • munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás;
 • felkészítés az önálló családi életre, és a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására, a családi kompetenciák kialakítása;
 • általános iskolai végzettség megszerzésének elősegítése érdekében felzárkóztató oktatás elvégzésének támogatása;
 • szakképzésbe való bekapcsolódás segítése;
 • az egyéni fejlesztési tervben meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül;
 • a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció és program akkreditáció megszerzésének támogatása;

A 18 hónapon át zajló program végére

 • 45 fő részére Egyéni Fejlesztési és szolgáltatási Terv (EFT) készül;
 • Képzésekben, tréningeken részt vesz 45 fő;
 • A bevont célcsoport 80 %-a az EFT-ben rögzítetteket sikeresen megvalósítja.

A projektet megvalósító önkormányzatról és a konzorciumi partnerről az alábbi honlapokon olvashatnak:
www.jaszfenyszaru.hu
www.bedekovich.hu

Kapcsolat:
Jászfényszaru Város Önkormányzata
Győriné dr. Czeglédi Márta, polgármester
5126 Jászfényszaru Szabadság tér 1.
Tel: 57-522-170/101
jaszfenyszaru1@vnet.hu

Kovács Béláné Pető Magdolna
Projektvezető
Tel: 0036-30-223-5524
bkovacs@pr.hu
 

A tartalom érvényessége: 
2011/08/10, sze - 09:30 - 2011/10/10, h - 09:30