ÉLETTÉR-KÉP 2022 gyermekrajz és fotópályázat

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Europe Direct Szolnok Élettér-Kép 2022 gyermekrajz és fotópályázatot hirdet, melynek témája: A víz.

Az óvodás gyermekeknek, általános és középiskolás fiataloknak szóló pályázat témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie a saját környezetünkkel, természeti értékeinkkel, kulturális, épített és tárgyi örökségünkkel - különös tekintettel a vízre, amely megléte (mennyisége, minősége) a fenntartható gazdálkodás alapeleme.

VÍZ = ÉLET, EGÉSZSÉG, ÉLELEM, SZABADIDŐ, ENERGIA…

A víz a földi élet egyik alapja, de gazdasági szempontból is kiemelkedően fontos.

„A vízkészletekkel való gazdálkodás képessége a fenntartható fejlesztés-fejlődés alapja. Ezt tényként támasztja alá, hogy a fenntartható fejlődés 17 célterülete közül a víz 15 célterület teljesítésének feltétele.”
(Váradi József, a Vízügyi Tudományos Tanács elnöke)

A téma egyben kötődik a népfőiskola névadója Bedekovich Lőrinc nevéhez (geodéta, vízépítő mérnök) is. Idősebb Bedekovich Lőrincre, mint a Jászkun Kerület első földmérőjére hatalmas feladat nehezedett, hiszen korában a földmérők végeztek szinte minden jellegű mérnöki munkát. Elsődleges feladata a Jászkun Kerület teljes területének felmérése és az egyes települések kérésére végzett földmérése volt. Bedekovich úttörő szerepet játszott a Hármas Kerület fejlesztésében is, hiszen rá hárult az elvadult vadvizek megszelídítése, az árvizek elleni védekezés, az úthálózat fejlesztése, a településeken belül új utcák kijelölése, valamint az új középületek terveinek véleményezése és ritkábban tervezése is. Pályafutása során megindult a Zagyva, a Tarna és a Galga folyók szabályozása, a mocsarak lecsapolása és a települések védelmét biztosító gátak építése. A Jászság folyóvizeinek szabályozásában jelentős lépés volt a József csatorna, mely a Jászdózsa és Jászjákóhalma közötti Tarna folyó új vízlevezetőjeként épült meg és 1796-ban avatták fel.

1. PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság Jászfényszaru, Europe Direct Szolnok

2. PÁLYÁZAT CÉLJA: Felhívni a figyelmet a VÍZ fontos szerepére, vízfelhasználásához kapcsolódó környezettudatos személetének kialakítása, fejlesztése, a takarékos, felelős vízhasználat ösztönzése, hogy megelőzzük a VÍZVILÁGVÁLSÁGOT. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a természetes vizek, vizes élőhelyek ezerarcú szépségére, annak védelmére.

3. PÁLYÁZHATNAK: az óvodás gyermekek, általános és középiskolás korú fiatalok elsősorban a térség nevelési-oktatási intézményeiből, vagy akik elszármazottként kötődnek a Jászsághoz, de a pályázat területi lefedettsége országos, nemzetközi.

4. PÁLYÁZAT LEÍRÁSA, MENETE:

A pályaműveket kizárólag a nevezési adatlappal, adatokkal együtt fogadjuk el!

RAJZ PÁLYÁZAT: pályázóként 1-3 db A/3, A/4 vagy A/5 (kisebb méretben pl. sorozatként javasolt) szabadon választott technikával készített alkotást, rajzot küldhetnek be. A papír kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen: az alkotás címe, a kép készítésének helye, ideje, a készítő neve.

FOTÓ PÁLYÁZAT: pályázóként legfeljebb 4 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek, melyeknek teljes felhasználási jogával rendelkeznek. A pályázatra beküldhető fotók hosszabbik oldala 3000 pixel. Formátum: JPG, sRGB színtérben, maximum 2 MB/kép.

A képek fájlneve: VezetéknévKeresztnév_Születési éve számmal_Kép címe

 Például: FotósPanna_2005_Szép vízpart

A nevezéshez az adatlapon - elérhető a népfőiskola honlapján - szükséges megadni:

  •  a Pályázó teljes nevét,
  • pontos lakcímét,
  • születési idejét - életkorát (betöltött évek számát),
  • iskolás korcsoportját, iskoláját
  • e-mailes vagy telefonos elérhetőségét
  • az alkotás címét, technikáját,
  • fotó esetén címét és a készítés helyszínét, időpontját

A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs! Az alkotásokat, a digitális fotókat 2022. március 7-től 2022. április 20-án éjfélig várjuk az bedekovich@gmail.com  e-mail címre, illetve a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság postai címére - 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20. vagy személyesen is átadható telefonos egyeztetést követően. Tel: +36 30 579 0164.

Eredményhirdetésre és kiállításra várhatóan 2022. május közepéig kerül sor – a pontos dátum megjelölésében igazodunk a járványügyi előírásokhoz, a városi rendezvények időpontjához. Kérjük, kísérjék figyelemmel a népfőiskola honlapját és közösségi oldalait.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat kizárja a pályázatból.

A pályázaton való részvétel hiányosságáért/hibájáért, a megküldés sikertelenségéért, az internetes rendszer lassúságért, leállásáért a Kiíró nem vállal felelősséget. A határidő után beérkezett, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

5. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA:

A beérkezett alkotásokat korcsoportokban, helyezésenként díjazzuk.

A pályázatokat négy korcsoportban - óvodás, általános iskolás alsó tagozat, felső tagozat és középiskolás - a Kiíró által létrehozott zsűri bírálja el, első három helyezett, illetve javaslat esetén különdíjas is kerülhet kiválasztásra. A legjobb alkotásokat 2022. májusától kiállításon és virtuális térben a Bedekovich Galériában (facebook közösségi csoport és a népfőiskola facebook oldala) mutatjuk be.

6. SZERZŐI JOGI ÉS ADATVÉDELEM:

A Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró a pályázatra beküldött alkotásait, fotóit a szerző nevének feltüntetésével külön díjazás nélkül felhasználhassa a kiállítás népszerűsítése érdekében saját kiadványaiban, a népfőiskola webes felületén a verseny zárása után is.

A pályázati anyag beküldése igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A beküldött felvételek a pályázó szellemi termékei, ezért korlátozás nélkül, szabadon teljes körű joggal rendelkezik felettük, valamint a fotók felett harmadik személy semmilyen jogokkal nem rendelkezik, a képeken esetleg látható személy személyiségi jogait nem sérti. A pályázó, a pályázaton való részvételével tudomásul veszi, hogy a fotók bemutatásával okozott bármely személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó a pályázaton való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a Kiíró a pályázat lebonyolítása érdekében és céljából a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje, azt díjmentesen és jogszerűen felhasználja, a lebonyolítás illetve a nyeremény felhasználása érdekében azt harmadik félnek e célból átadhatja. Pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét, és lakóhelye településének nevét, helyezését és nyereményét a Kiíró az internetes honlapján és publikációban nyilvánosságra hozza.

A pályázó 2022. április 22-ig bármikor visszavonhatja részvételét, egy a lenti e-mail címre vagy postai címre küldött levéllel. A pályázat szervezője fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a pályázat feltételeit, ill. a lebonyolítás menetét, határidejét.

Érdeklődni lehet a +36 30-579-0164 telefonszámon.

Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság
www.bedekovich.hu
5126 Jászfényszaru Szent István út 1. (székhely)
Postai cím: 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20.
E-mail: bedekovich@gmail.com

A tartalom érvényessége: 
2022/01/24, h - 12:45 - 2022/04/24, v - 12:45