Civil Kurázsi

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság szervezésében 2018. június 29-én a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár földszinti klubtermében – az „Újra öltünk, örökítünk” kiállítás helyszínén került sor a 30 éves Magyar Népfőiskolai Társaság kiadásában jelentett Civil Kurázsi című könyv bemutatójára.

Az eseményre méltó helyen, a XXIV. Jász Világtalálkozó programjainak sorában került sor – amely megtiszteltetés az idén 25 éves Bedekovich Népfőiskolának. A vendégeket Győriné Dr Czeglédi Márta Jászfényszaru Város Polgármestere köszöntötte, majd Sz. Tóth János a Magyar Népfőiskolai Társaság elnöke mutatta be a kiadványt. A beszélgetést a kötet szerzőjével Dr. T. Kiss Tamással és Sz. Tóth Jánossal Turóczyné Veszteg Rozália a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság tiszteletbeli elnöke vezette.

"A modern magyar társadalmi változások egyik alapvető problémája volt és maradt az önszerveződő civil közösségek, autonóm közösségi kezdeményezések korlátozottsága, ami nemcsak az életminőséget, hanem a politikai kultúrát és a társadalmi magatartást is jelentősen befolyásolta és befolyásolja napjainkban is. Ezért is különösen fontos T. Kiss Tamás és Tibori Tímea legújabb munkája, amiben a közösségszervezés egyik fontos színterének, intézményének a Népfőiskola Mozgalomnak, pontosabban az annak működését szervező Magyar Népfőiskolai Társaságnak a rendszerváltástól napjainkig terjedő történetét dolgozzák fel elemzések, dokumentumok és interjúk segítségével, ki és visszatekintve a társadalmi és történelmi előzményekre. A szerzőpáros könyve a rendszerváltás „előestéjén” megalakult, jelentős európai és hazai kulturális/társadalmi „gyökerekkel” rendelkező civil szervezet, a Magyar Népfőiskolai Társaság létre jöttének körülményeit, tevékenységeit, kudarcait és eredményeit mutatja be igen alaposan és sokoldalúan, egyfajta korrajzot is nyújtva az olvasónak, hiszen a közösségszerveződés helyzete az elmúlt három évtized Magyarországán pontosan tükrözi a politika/hatalom és a társadalom viszonyának, változásának, valamint a magyar társadalmi magatartás átalakulásának és változatlanságának a kérdéseit is.

A kézirat első fejezete röviden és tényszerűen ismerteti a történelmi előzményeket. Összefoglalja a népfőiskolai gondolat nyugat-európai országokban történt meghonosodásának, elterjedésének a történetét, majd a hazai szakirodalom felhasználásával áttekinti a 20. század első felének magyar népfőiskolai adaptációs kísérleteit. A fejezet záró része bemutatja az 1945 utáni reménykeltő szerveződési kezdeményezéseket, aminek a kommunista hatalomátvétel vetett véget.

A következő fejezet az MNT megalakulásának körülményeit tekinti át tényszerűen és elemző módon bemutatva a Társaság megalakulása (1988) óta eltelt évtizedek történéseit, valóságát és a lehetőségeit. Eredeti források segítségével követhető nyomon az MNT közreműködésével megvalósult magyarországi népfőiskolai mozgalom plurális szerkezetűvé váló, szakmai és szervezeti intézményesülése, hálózattá (regionális és tagintézményekből álló) szerveződése. A fejezetnek szintén fontos részét képezi a Magyar Népfőiskolai Társaság európai beágyazottságának bemutatása is. A szerzők tárgyszerűen kitérnek arra is, miként került időről-időre politikai vákuumba a közösségépítésnek ez a formája.

A kötet harmadik fejezete két terjedelmes interjút tartalmaz az MNT két meghatározó személyiségével. A kéziratot mellékletek, rövidítés jegyzék, bibliográfia, angol nyelvű összefoglaló egészíti ki, segítve az olvasó eligazodását.

T. Kis Tamás és Tibori Tímea dokumentarista elemzése olyan társadalmi kérdéseket tárgyal, amelyek ma is nagyon aktuálisak. A tárgyilagos és alapos összeállítás az elemzésekkel, dokumentumokkal, interjúkkal együtt sajátos perspektívából mutatja be a jelenkori magyar társadalomtörténeti változásokat, a nyolcvanas évektől napjainkig. " (Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár - részlet a lektori véleményből)

A kötetről olvashatnak az érdeklődők a Művelődés – Népfőiskola – Társadalom c. Magyar Népfőiskolai Társaság elektronikusan is elérhető kiadványában: http://epa.oszk.hu/03300/03310/00007/pdf/EPA03310_mnt_2017_3.pdf

A kötet megvásárolható (előzetesen érdeklődni lehet) a Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaságnál (info@bedekovich.hu), illetve a Magyar Népfőiskolai Társaságnál (marta@nepfoiskola.hu). A bemutatót beszélgetés és köszönet zárta. A rendezvény támogatói: Magyar Népfőiskolai Társaság, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, a programot színesítette jász viseletes megjelenésével Pető Ottóné Kapalyag Éva és unokája Pető Natália. A fotókat Pető István készítette, az album elérhetősége: https://www.facebook.com/istvan.peto/media_set?set=a.10156386962200279.1073741857.509110278&type=3 .

Kovács Béláné Pető Magdolna

A tartalom érvényessége: 
2018/06/29, p - 17:00 - 2018/07/29, v - 17:00