Beszélgetés a diófák alatt

Hét évvel ezelőtt a Balaton felvidéki Mindszentkállán kezdeményezte Szigeti Tóth János, a Magyar Népfőiskolai Társaság MNT elnöke a Diófák alatti közéleti beszélgetés sorozatot, amelynek létrejöttét a sárospataki népfőiskolások, illetve Ujszászy Kálmán kertjének nagy diófája alatti egykori találkozók ihlették. Az MNT elnökének 2019-ben bekövetkezett halála után az elnökség továbbra is megszervezte a beszélgetést tisztelegve a népfőiskolai tudós-kutató munkássága előtt.

Túl azon, hogy az évente egyszeri közösségi együttlét szellemi, lelki, érzelmi feltöltődést nyújtott mindnyájunknak, mindig rá kellett döbbennünk arra, hogy mennyi kérdést, helyzetet, közérdeklődésre számot tartó ügyet kellene alaposan "kibeszélnünk", foglalkozni az esetleges megoldásokkal, elvárásokkal önmagunkkal és mindnyájunkkal szemben. Visszatekintve a hét év találkozóinak témáira, szinte egy korkép rajzolódik ki és azóta is meghatározó erővel bírnak a magyar társadalomban. A nehéz időszak idején az elnökség tagjai – köztük a jelen cikk írója is – egy-egy levelet írtak, küldtek a tagszervezetek és tagok részére, amelyet a közösségi oldalon rendszeresen közzé tettünk.

„Bátorítom a politikai felelősséget viselőket, hogy tevőlegesen működjenek közre a polgárok közjavának az előmozdításában, gondoskodva azokról az eszközökről, melyek ahhoz szükségesek, hogy mindenki méltó életet élhessen, és – amennyiben a körülmények megengedik – elősegítik a szokásos mindennapi tevékenységek újra megkezdését.

Ez nem a közönyösség ideje, mert az egész világ szenved, és egységesnek kell mutatkoznia a járvánnyal vívott harcban.” Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete gondolataival megszólítva az érdeklődőket, immár hetedik éve fogalmazódott meg a diófák alatti beszélgetés megszervezése.

Megemlékezés

A Mindszentkállai Temetőben, Szigeti Tóth János sírjánál, Dinnyés József: XII. zsoltár énekkel kezdődött a találkozó. Majd Gáncs Péter ny. evangélikus püspök emlékezett meg Sz. Tóth Jánosról. Első találkozásuk a budapesti Puskin utcai székházban történt, ahol az evangélikus egyház vezetője és az MNT vezetője is dolgozott - munkakapcsolatuk életre szóló barátsággá vált. A családi síremlék egy 14 millió éves vörös homokkő. A legendárium szerint Szigeti Tóth János - szülői síremléknek szánva - már egy ideje kereste, majd a Kékkúti Ásványvíz Zrt. telephelyén látta meg a hatalmas vörös követ, amely kis alakítást követően most e helyen áll. Dinnyés József: Népművelő című énekével ért véget a temetői megemlékezés.

Ezt követően Szigeti Tóth János családi házánál, udvarán „a diófák alatt” találkoztak a résztvevők. A frissítő, kávé mellett találkozhattak, beszélgettek a tagszervezetek képviselői és kiadványaikat bemutatták.

Mihályfi Márta, az elnök munkatársa s a szervezet titkára nyitotta meg a találkozót, amely hetedik éve már, hogy ezen a szakrális helyen, a Kopasz-hegy lábánál, a diófák alatt kerül megrendezésre. Mindszentkálla polgármestere, Csombó Zoltán, örömét fejezte ki, hogy a KŐFESZT a Káli-medence rendezvénysorozata keretében köszönthette a vendégeket, egyben bemutatta a települést, kiemelve a népfőiskola helyi szerepét.

Szávay László művelődéstörténész mutatta be a Minőségvédelem és hazaszeretet (Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Mindszentkálláért Alapítvány, Mindszentkálla, 2020.) című tanulmánykötetet, amely Szigeti Tóth János írásait foglalja össze a népfőiskolákról, a felnőttképzésről és ami mögöttük van – itthon és Európában. Külön felhívta a figyelmet a Művelt nép, emelkedő ország c. fejezetre. Bardócz-Tódor András, az MNT elnöke moderálta „Ez nem a közönyösség ideje…” című kerekasztal beszélgetést - Ferenc pápa áprilisi gondolatairól. A beszélgetés résztvevői: Gáncs Péter ny. püspök (Magyarországi Evangélikus Egyház), dr. Farkas Éva, egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem), dr. Németh Balázs, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem), dr. Striker Sándor, művelődéskutató, filozófus.

Gondolatok a beszélgetésből

Milyen gondolatokkal készültetek a beszélgetésre? Jelenlegi krízishelyzet egy lehetőség az önvizsgálatra … sok mindent el lehet intézni digitálisan, de a személyes kapcsolatokat hosszú távon nem pótolhatja. Fontos az elmélyülés, az önvizsgálat, az értékrendünk újra értelmezése, átértékelése. (Gáncs Péter). Felnőttképzési szakma egy küzdelmes feladat s nem kap elég megbecsülést. Nemzetközi téren az USA-ban alapított The International Hall of Fame (felnőtt és továbbképzés „hírességek csarnoka”) tagja elismerést hatan kapták meg Magyarországon, közöttük elsőként Sz. Tóth János (Farkas Éva). Ismerd meg, menj oda … nemzetközi környezetben kutatták, hogyan kell a felnőttképzéssel foglalkozni (Németh Balázs). A gazdaság az életet szolgálja és ne fordítva (Striker Sándor).

Kik viselnek politikai felelősséget, mi a tevőleges közreműködés. Mi a közjó? A köz java/ közös ügyet szolgál; a tevőleges közreműködés bátorít, ösztönöz; a politika a közösség formálása, annak művelése mindenkié (Németh Balázs). A tevőlegesség mindig a helyiek tevékenysége, a köz javát szolgálja (Striker). Senki nem menekülhet meg önmagában … Önámítás, hogy ha én óvatos vagyok, túl fogom élni. Megélni kell a katasztrófát s lenyelni a keserű pirulát. Azt gondoltuk, hogy egészségesek lehetünk egy beteg világban? S alig várjuk, hogy visszazökkenjünk a megszokott világba? Ne várjuk! Ez a vihar, miattunk van. Felelős gondolkodással „együtt húzzuk az evezőt” (Gáncs Péter). A demokrácia része a tanulás amely csökkenti a kiszolgáltatottságot. A politikai felelősség mindenkié, hogyan történik egyes társadalmi csoportok segítése, van-e finanszírozás a felnőttképzésben – önvizsgálatot tartsunk, mit tettünk vagy mit nem tettünk meg (Farkas Éva).

Biztonságos távolságtartás hogyan egyeztethető össze a bizalommal? Barátságtalanság maszk nélkül bemenni valahová. Történelmi előzmény: a XIX. sz. elejéig viselhettek kardot, a védelem vagy a támadás eszközét – a fegyver látható, a vírus nem. Ma maszk nélkül, mintha nyitott bicskával mennénk az emberek közé … „barátságtalanság” maszk nélkül bemenni valahová. Az emberek megtanulnak másként élni – maszk, távolságtartás, rendszeres kézmosás … (Striker Sándor). „A vihar leleplezi sebezhetőségünket, és lemeztelenítve elénk állítja hamis és felszínes biztonságérzéseinket, amelyek segítségével meghatároztuk életeink forgatókönyveit, a terveinket, a szokásainkat és prioritásainkat.” (Ferenc pápa) A kézfogás bizalmi jel, hogy nincs nálam fegyver – biztonság és a szabadság kérdésének tisztázása fontos, mert „ez nem a fegyvergyártás és - kereskedelem ideje, …” (Gáncs Péter). Hogyan változtat meg bennünket, amikor a bizalom az egyik irányból erősödik, a másik oldalról gyengül … (Farkas Éva). A világ sohasem lesz olyan, mint ezelőtt volt. Az ember mértéktelenül fogyaszt, mindent minél előbb meg akar szerezni. Tisztáznunk kell, mit tartunk értékesnek … a fogyasztás, hozzáférés, mérték vagy a tudás, tudatosság, műveltség-művelődés (Németh Balázs).

Dinnyés József egy dallal szólt hozzá a kerekasztal beszélgetéshez:

„Hallgatás nyelvét tanulom ezer éve
természet hangja tanítson szép beszédre
hajszálgyökeret eresszek le a mélybe
apró levelek ezrével nézzek az égre

Több van ki szólna
több van ki hallgat
több van ki szavát örökre a földre bízta…”

A maszk szimbólum is, emlékeztet a helyzetünkre – szimbólikusan milyen szerepe lesz a népfőiskolai életünkben? Isten az arcát felénk fordítja, ahogy az ároni áldásban szól: ránk ragyogtatja orcáját. Azt jelenti: gondoskodik rólunk, áldásával vesz körül. A maszk, jelzés, figyelmeztet valamire (Gáncs Péter). Úgy nem lehet tanítani, hogy mi magunk nem változunk. Jó volna, ha többet beszélnénk egymással s elgondolkodnánk mi is az, ami fontos … magunk mögött kell hagynunk a régi önmagunkat (Németh Balázs). Nem az arc – mert az egy maszk – hanem a tetteink után fognak megítélni (Striker Sándor).

Nincs még egy nemzet,
kit nyolc országban
simogat az áldott napfény
És ugyanúgy ring a búzamező,
zúgnak a fák és dúdol a szellő.
Dinnyés József: Státusz-statisztika

A Szigeti-Tóth család emlékházának megnyitása, bemutatása után közös beszélgetésekre került sor. Mindannyian hangsúlyozták, hogy a magyar társadalomnak égetőbb szüksége van a jó szándékú emberek aktivitására, mint eddig bármikor. Ferenc pápa szavait kölcsönözve: "Ez nem a közöny, az önzés, a megosztottság ideje."

Ez alkalommal ismét találkoztunk a Civil Kurázsi (Magyar Népfőiskolai Társaság, Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, 2017) könyv szerzőivel, T. Kiss Tamás, Tibori Tímea szociológusokkal. Jó érzéssel gondoltak rá s emlegették a jászfényszarusi könyvbemutatót – Jász Világtalálkozó 2018 – amely egyben Szigeti Tóth János utolsó nyilvános megjelenése volt. A rendezvényen számos kiváló felnőttképzési szakember, civil szervezet vezetője, helyi értelmiségi foglalt helyet az ország minden szegletéből. Öröm és megtiszteltetés volt együtt tanácskozni velük. A rendezvényen hitet tehettünk egy olyan Magyarország mellett, amely a közösségépítő, kultúraszervező polgárokat nem riválisként és ellenségként tekinti, hanem partnerként kezeli és támogatja.

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

Cikkkategóriák: 
A tartalom érvényessége: 
2020/09/12, szo - 15:15 - 2020/10/31, szo - 15:15