A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (1993-)

Örök emberi tulajdonság, hogy a kisebb-nagyobb közösségek szeretnek megemlékezni születésük kerek évfordulóiról, így került sor az alábbi összegzés megfogalmazására. Több mint negyedévszázadnyi esemény, emlék – tények, melyek nem múltak el nyomtalanul.

„Tartás és méltóság – így mondják röviden (a régi népfőiskolások). Az ő példájuk segített nekem a legtöbbet abban is, hogy a népfőiskoláról, mint nemzeti és egyben európai művelődési tradícióról nem szabad és nem is lehet lemondani. És abban is, hogy eltökéltség kell a kivitelezéséhez.” (Szigeti) Tóth János 1986; Művelődés – Népfőiskola – Társadalom 2019.

A Társaság 1993. december 20-án, 21 alapító és 8 pártoló taggal jött létre Jászfényszarun. 1998 óta végzi közhasznú szervezetként közművelődési és kulturális tevékenységét. 2012 júniusától akkreditált felnőttképzési intézmény.

A Népfőiskolai Társaság idős komori Bedekovich Lőrinc (1751-1823) nevét vette fel. Kora országosan elismert térképésze, geodétája volt, akit a Jászkun Kerület 1779. június 2-án elsőként választott meg a Jászság, a Nagykunság és a Kiskunság közös földmérőjévé. Mérnöki tevékenységét 40 éven át, 1819. novemberéig folytatta, ekkor kérte s majd megkapta nyugdíjazását. Jászfényszarun élt, gyermekei is itt születtek, dolgoztak, hivatalát egyik fia, ifjabb komori Bedekovich Lőrinc vette át.

A népfőiskolai tevékenység élő hagyományokra támaszkodik. Hitet és erőt merítenek az első jász népfőiskola munkájából, amely 1942-ben, illetve 1946-ban működött Jászberényben.

A mai Magyarországon a népfőiskola nem csupán egy a felnőtt neveléssel foglalkozó intézményforma, nem csak egy célorientált közösség, hanem a demokrácia műhelye. Bár a létük összefonódott a politikai rendszerváltozással, mégis ezt a két és fél évtizedet a munkálkodásuk eredményeivel jellemezhetjük. Arról tudunk beszámolni, hogy hagyományokat teremtettek, közvetítettek – igyekeztek jól sáfárkodni gazdag örökségükkel, közösségek létrejöttét segítették, miközben folyamatosan tanultak és tanultak kommunikációt, együttműködést, a felnőttképzés módszereit, a jó gyakorlatok átadását.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság (BLNT) azzal az elhivatottsággal jött létre, hogy segítse a helyi közösségek szerveződését, teret biztosítson a művelődéshez, az élethosszig tartó tanuláshoz. Valamennyi népfőiskolai jellegű képzés célja egyfajta igénykeltés, szemléletformálás. Igénykeltés olyan ismeretek iránt, amelyeket az egyén tevékenységében, életminősége javítása tekintetében eredményesen tud hasznosítani.

A népfőiskola tevékenységei

Programjaik több mint 25 éven át, évente 10-55 alkalommal: ismeretterjesztő előadás-sorozatok az egészségnevelés, környezetvédelem, gazdálkodás, fenntarthatóság területén; pódiumestek, művészeti programok, hangversenyek, fotókiállítások, könyvbemutatók; húsvéti és karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományőrző kézműves foglalkozások és kiállítások – vásárok; komplex művészeti táborok, Erzsébet napi hagyományőrző programok; Adventi Kávéházak; külföldi cserekapcsolatok; térségi és regionális rendezvények, együttműködések, illetve fórumok és felnőttképzések voltak.

A népfőiskola vidékfejlesztésben betöltött szerepe jelentős. A projektjeik célja a vidéki életmód értékeit őrző, hagyományokat éltető, egységes arculatú, vonzó és a népesség megtartására alkalmas fenntartható település, térség kialakítása. Céljaik elérése érdekében intézkedéscsomagot fogalmaztak meg a LEADER akciócsoport tervezésekor is. A LEADER programjuk (elbírálás, szakértői tájékoztatás alapján is) szakmailag megalapozott, jól kidolgozott volt. A kultúrtörténeti értékekben gazdag település fejlődéséhez hozzájárult az is, hogy a hagyományokra épülő, egyedi turisztikai attrakciót is jelentő rendezvények lebonyolítása több mint 20 éve főként a település civil szervezeteinek kezdeményezései alapján történtek. A folyamatosan megújuló humán infrastruktúra, a környezet- és egészségtudatos életmód, a munkalehetőségek javítása, a hagyományok megélése mind hozzájárulnak a vidéki jólét növeléséhez. Mindezeken túl a megvalósuló turisztikai attrakciók tőkevonzó, népességmegtartó erejűek. A népfőiskolai tevékenység során azt tapasztalták, hogy a vidékfejlesztés fenntarthatóságának kulcsa a hagyomány és innováció. Ezért visszatekintenek gyökereikhez, de egyben előre is lépnek az együttműködés, partnerség felé. Ezzel szolgálják a civil szervezetek társadalmi szerepvállalását, a nyilvánosságot, a helyi döntések előkészítésében történő közreműködést, a fenntartható fejlődést.

2004-től, majd 10 éven át Civil Fórumot működtetnek Jászfényszarun. A település civil szervezetei szándéknyilatkozatukkal kötöttek együttműködési megállapodást. Tagjai a civil szervezetek mindenkori választott vezetői.  A Jászfényszarui Civil Fórum tevékenységét a stratégiai gondolkodás, kölcsönös segítés, folyamatban gondolkodás, átlátható, kiszámítható együttműködés, kölcsönös tisztelet és bizalom jellemezte.

A népfőiskola szerepe jelentős a felnőttképzésben is. Projektjeikben a szakmában elismert, nagy tudású képzőket kérnek fel. A szervezet, a településen egyetlen civil szervezetként, akkreditált intézmény, munkaerőpiaci projektek megvalósítása során az intézményi akkreditáción túl 4 program akkreditációját szerezte meg. Mindezek a felnőttképzésben tágabb teret biztosítanak a szervezet számára. A Társaság Jász-Nagykun-Szolnok megye egyetlen jelenleg is működő népfőiskolája, betölti a táji központ szerepét.

A szervezet küldetésként fogalmazta meg: „Célunk, hogy magas színvonalú képzések nyújtásával szolgáljuk a helyi, térségi társadalmat: résztvevőink számukra munkaerő-piaci, illetve életminőségük javítása tekintetében hasznos képzésekben vehessenek részt, partnerei legyünk a felnőttképzésben érintett civil szervezeteknek és humánerőforrás-fejlesztés iránt elkötelezett munkáltatóknak. Hosszú távú, bizalomra épülő kapcsolat kialakítására törekszünk, ezzel biztosítva stabil működésünket és növelve a népfőiskola márka értékét. Ugyanakkor célunk, hogy működésünk valamennyi érintettje elégedett legyen tevékenységünkkel, kapcsolatainkat a kölcsönös előnyök és partnerség elvei szerint alakítjuk.”

A Népfőiskola műhelyei és programjai

A Népfőiskola keretein belül több Műhely is alakult, a helyi értékek feltárására, bemutatására, a hagyományok őrzésére, megélésére, kreatív alkotó programokra.

A Drámapedagógiai Műhely több mint 20 éve, 1998 óta szervezi meg tematikus drámajátékos, komplex művészeti alkotótáborát. A településen több évtizedes hagyománya van e komplex tábornak, a drámapedagógiai módszer alkalmazásának, amely tematikus, alkotó jellegű és honismereti elemeket tartalmaz. Műhely tagjai saját gyermekközösségeikben folyamatosan alkalmazzák ezt a módszert - művészeti alapiskolában, osztályközösségekben, hitoktatásban, gyermekvédelmi, mentálhigiénés programokon. Kezdetben az iskola tanulóiból és visszatérő középiskolásaikból jelentkező gyermekek részére, majd kistérségben, a környező településeken is meghirdették a bentlakásos tábort. A műhely önképző jelleggel előadásokat, tréningeket szervez s rendszeresen meghirdeti a Szülők Akadémiáját is. A drámapedagógusok részére – továbbképzésként - szervezte meg sok éven át a „Bakancsos tábort”.

A Kézműves műhely keretében immár 25 éve népi kézműves és képzőművészeti programok valósulnak meg, amelyek kezdetekben főként az ünnepkörökhöz kötődtek. Pl. a gyermekek részére tavaszi játszóházak, télűző programok, a családok részére húsvéti tojásfestés, asztali, és ajtódíszek készítése, adventi koszorúk, kopogtatók készítése – mindezek negyedévszázaddal ezelőtt, amikor még nem volt hagyománya ezeknek a tevékenységeknek. Majd szegmentáltan tervezték a programokat.

Kosárfonó műhely - a hagyományos paraszti kézművesség továbbadására. A kerek aljú gazdasági kosár, a fonott tálca készítése mellett elsajátították a háztartásban használható kosarakat s az egyszerű népi játékok készítését is. A program végén kiállítást szerveztek a készített termékekből – a résztvevők megtapasztalták az alkotás örömét s azt, hogyan teremthetik meg a fenntartható családi gazdálkodás alapját.

Varrókuckó (hímzés, varrás műhelye) - A jászsági hímzések elterjesztése Jászfényszarun, a kreatív alkalmazási formák. Céljuk, olyan tevékeny kör alakítása, ahol vállalják egymás segítését, a hiányos helyi tárgyi és szellemi néprajz kutatását. Olyan közösséget terveztek megvalósítani, akik a kézművesség hagyományait nem csak értik, tisztelik, képesek előállított tárgyaikkal tovább vinni azt, akár nyitott műhellyé válva. A többi műhellyel együtt – igazolva a népfőiskolai kezdeményezések, közösségépítés létjogosultságát – a ma is működő klubot felkarolta, támogatja a művelődési ház.

Az Erzsébet napi kézműves kiállítás és helyi termékek vására mellett évek óta megszervezik kis gyermekes csoportoknak a hagyományos kézműves foglalkozásokat és az Európai Mézes Reggelit is. Az utóbbi években nagy sikert arattak a Kerekítő programok, a tematikus népi játszóházak, illetve a Baba – Mama Klub foglalkozások is. Az Erzsébet napi programok része mindig egy-egy aktuális előadás vagy kiállítás.

A Fotóműhelyben 15 éve fotóművészeti, dokumentáló és feltáró alkotások születnek, amelyekből évente több alkalommal fotókiállítást rendeznek. Több alkalommal terveztek a Duflex Fotográfiai Stúdióval közösen a fotóművészeti alkotóműhelynek bentlakásos tábort, amely során a szakmai tudás gyarapítása mellett tematikus fotókat készítettek. Témák voltak: a település hétköznapjai, ünnepei, épített örökségek, szakrális emlékek, természet, téli Balaton, hagyományőrző rendezvények, ünnepségek, lovak, madarak Az alkotásokból kiállítások, esetenként kiadványok készültek. Hirdettek természetfotó pályázatot gyermekeknek, ahol díjazásra és kiállításra kerültek a pályamunkák.

Kiadványaik

 • Vidék Parlamentje Észak-alföldi Regionális Találkozó Bedekovich Füzetek 1. 2000;
 • Kelet-Magyarországi Drámapedagógiai Konferencia Bedekovich Füzetek 2. 2000;
 • A nők szerepe a vidékfejlesztésben és a civil szervezetekben Bedekovich Füzetek 3. 2001;
 • Esélyegyenlőség az Európai Unióban Bedekovich Füzetek 4. 2004;
 • Gyökereink Jászfényszaru a Duflex Fotográfiai Stúdió szemével Bedekovich Füzetek 5. 2004
 • A magyar nyereg fejlődése Tamus Antal bőrműves kiállítása 2000.
 • Közéleti Civil Hírmondó újság (2007-2012);
 • Gyökereink – képeslapfüzet 2004;
 • Zarándokúton a Jászságban 2009; 2010;
 • Jászsági Civil Naptár 2010
 • Vállalkozó női praktikák és fortélyok Vállalkozó nők kézikönyve 2008;
 • Első lépések Jászfényszarun Elmélet és gyakorlat egy projekt életéből 2012;
 • Aromák, ízek, zenészek, írások Roma antológia 2013;
 • A Kozma-part emlékei 2019;
 • Idősebb komori Bedekovich Lőrinc geodéta nyomában TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 853, 2019;
 • Jászfényszaru városközpontjának régi nevezetességei TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 854, 2019;
 • Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK Kiskönyvtára 855, 2019
 • Fotókiállítások és egyéb programok, projektek disszeminációs anyagai, prospektusok, leporellók, naptárak, mappák, oklevelek, képeslapok, hűtőmágnesek, öko-táskák, display elemek, különböző kirakók (puzzle, kocka) is készültek.

Tagságuk

A népfőiskola tagsága jelenleg 159 fő, döntően helyi, térségi és elszármazott jászsági lakos, illetve a térség, a népfőiskola szellemiségéért elkötelezett személyiségei.

Sokan és sokat tettek/tesznek a népfőiskola értékteremtő tevékenységéért, sok éven át rendszeresen önkéntesként munkálkodtak, ezzel is támogatva a szervezetet. Néhány vonatkozásban – messzemenően a teljesség igénye nélkül - külön is meg kell említeni közreműködő személyeket.

Az elnökség tagjai

Baliné Bazsó Mária gazdaasszonya volt a programoknak és a pénzügyeknek, önkéntes felajánlóként, háziasszonyként mindig süteménnyel kedveskedett a programokra érkezőknek;

Berényi Ferencné a felügyelő bizottság elnökeként a törvényességi felügyeletet látja el;

Farkas Kristóf Vince történész elnökségi tagként, de már fiatal kora óta is elkötelezett a Bedekovich család életművének kutatásában, feltárásában és bemutatásában;

Kaszainé Ocskó Györgyi kreatív, ötletgazdag és mindig vidám titkárként „tartotta a lelket a csapatban”, lelkes megvalósítója a drámatáboroknak;

Kocsis András majd 20 évig alelnökként lelkes megvalósítója volt a drámatáboroknak, egészségnapi programoknak s az Erzsébet napok elmaradhatatlan köszöntőjével lepte meg a Zsókákat, Erzsikéket, Böbéket;

Sándorné Tóth Éva elnökségi tagként segíti a népfőiskola zavartalan működését;

Mészáros Tivadar felügyelő bizottsági tagként a gazdasági ügyeket felügyelte;

Török Imréné Basa Judith felügyelő bizottsági tagként a kezdetektől az ügyvitelt segítette, a jegyzőkönyvek írója;

Kovács Béláné Pető Magdolna a népfőiskola elnöke végzi az ügyvivő stratégiai munkáját.

A műhelymunkák megalapozói

Bordásné Kovács Katalin a drámapedagógiai műhely vezetője, a Szülők Akadémiája gondos tervezője s több mint 10 éven át Basa Évával együtt a drámatáborok megálmodója, kivitelezője;

Lajkóné Tanczikó Tünde kezdetektől a kézműves foglalkozások, programok tervezője, kivitelezője;

Samuné Tusor Mária a Duflex Fotográfiai stúdió alelnöke, 10 éven át a népfőiskolai fotóműhely vezetőjeként lencsevégre csábította a fotóművészet szerelmeseit.

Önkéntes, rendszeres munkát végző tagjaink

Kovács Béla a népfőiskola projektmenedzsere, 15 éven át több projekt megfontolt vezetője, erőssége az idő és pénzügyi ütemterv betartása, operatív munkatárs, ahol biztos kézben tudhatóak a projektek. Sándorné Pálfalvy Beáta a külkapcsolatok felelőseként számtalan színes programba vonta be a népfőiskolát. Ácsné Csontos Mária és Lovászné Török Magdolna az óvoda és az iskola vezetőiként segítőkész együttműködő partnerek a programokban. Bognár Zita a segítőkész pénzügyi tanácsadó és munkatárs. Berényi Ferenc, Szabó László önkormányzati képviselők a programok rendszeres résztvevői s személyükben a civil ügyekben is „értő fülekre” találunk. Bobályné Bányai Mária kezdetektől a virágkötő és kézműves programok lelkes szervezője, megvalósítója, a hagyományos programok rendszeres segítője. Dobos László a Jászok Egyesület ügyvivőjeként már a megalakulástól rendszeresen figyelemmel kísérte, elismerte, támogatta a népfőiskola munkáját. Ézsiás Vencel hagyományőrző huszárkapitány, a jászfényszarui Szűcs Mihály Huszárbandérium parancsnokaként rendszeresen segíti népfőiskolai programok megvalósítását. Fózer Tiborné és Kissné Szalai Csilla, Kaszainé Ocskó Györgyi mellett az egészségprogramok, táborok, vállalkozó női programok legfőbb segítői és résztvevői. Győriné Czeglédi Márta polgármester – az önkormányzat támogatásával gazdag szakmai program megvalósítását tette lehetővé. Hangosiné Réz Mária a népfőiskolai vásárok rendszeres értékesítője – a népfőiskolai kiadványok jó gazdájaként – s a banki ügyek jó kapcsolata, korrekt segítője, a műhelymunkák és vállalkozó női programok aktív résztvevője, segítője. Kónyáné Kolozs Katalin és Pásztor Zsuzsanna a számviteli munkákban jeleskednek. Kovács Béla Gábor a kezdetektől az ügyvitel támasza s az idegen nyelvi bemutatkozó anyagok készítője. Kovács Tímea a drámapedagógiai műhely aktív képzője. Nagyné Kiss Mária ötleteivel, szakmai ismereteivel, kapcsolataival majd negyedévszázadon át gyarapította a népfőiskolát. Pető István a honlap készítője, fenntartója, a digitális ügyvitel és informatikai oktatás szakembere, a fotóműhely ügyvivője. Petőné Kapalyag Éva a népfőiskola nagy rendezvényeinek, nemzetközi (SZIE, LEADER, APURE) és a partneri programok mindig a jász viseletet megjelenítő háziasszonya. Ördögné Czeglédi Mária helyi ízekkel, portékákkal színesíti a kézműves vásárokat, a testvérvárosi (Kiskunfélegyháza) kapcsolatokban, vállalkozó női projektekben kiváló partner.  Polatschekné Rimóczi Melinda az informatikai oktatás rendszeres képzője, a népfőiskolai táborok íjász programjainak gazdája, lebonyolítója. Soltész Anikó a SEED vezetőjeként is kiváló partner, szakmai tanácsadó a vállalkozás és vidékfejlesztő programokban. Tamus Angéla már a kezdetektől fotózással majd vállalkozó női programok támogatásával, azokban való részvétellel jeleskedik. Tóthné Klippán Hedvig a komplex művészeti táborok aktív kivitelezője, vezetője.

Pártolóként munkájukkal is támogatják a népfőiskolát

Bali István az APURE (Európai Vidékfejlesztő Egyetem) alelnöke, Agraria APURE Egyesület elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott külügyi szakreferense több közös vidékfejlesztési projektben együttműködő partner. Czeglédi Gabriella a kezdetektől segítette az ügyvitelt, majd a szenior programokban aktív önkéntes (kosárfonás, varrókuckó, baba-mama klub). Dávid Ildikó, aki mindig segítőkész a technikai ügyvitelben. Fazekas Műhely (Jászberény) és a Kürcsi Kürtős Kalács (Csömör) családi vállalkozások több mint 20 éve rendszeres résztvevői a kézműves vásároknak, foglalkozásoknak. Fleisz János a BINCISZ szervezet elnökekét a nagyváradi kapcsolatok lelkiismeretes vezetője. Győri János Bertalan, Zsámboki Sándor önkormányzati képviselők a programok rendszeres résztvevői és civil ügyekben is segítő tanácsadók. Hundt Csilla a pusztamonostori, Tóth Éva a boldogi általános iskola igazgatójaként, Zsírosné Őszi Katalin a boldogi óvoda vezetőjeként segítőkész együttműködő partner a programokban.  Mitter Ferencné a Korhatártalan Akadémia programjaiban a családias körülményeinek kialakításában segítkezett. Pető Ferenc, Pető Ferencné Katika és Folyóné Rimóczi Márta a táboroztatás megvalósításában mindig segítőkész partnerek. Pető Lászlóné 25 éven át minden Erzsébet napon mézes és rostélyos kalács alkotásaival várta a látogatókat. A sütés rejtelmeibe – más foglalkozások keretében - a gyermek és felnőtt csoportokat is beavatta. Reichenbergerné Földvári Anita és Ézsiásné Bognár Ildikó a nőegylet részéről is segítőkész együttműködő partnerek. Sugár Istvánné a helyi újság főszerkesztőjeként népfőiskola disszeminációjában mindig segítőkész együttműködő partner s az első Erzsébet napi kézműves kiállítások, adventi hangversenyek megvalósításában helyet adó, közreműködő partner. Turóczyné Vesztegh Rozália a Magyar Népfőiskolai Társaság Etikai Bizottságának elnöke trénerként, moderátorként és tanácsadóként is aktív résztvevője a Bedekovich Népfőiskolai Társaságnak.

Elhunytak

Bali Szabolcs, érdeklődéssel kísérte a programokat. Id. Harangozó Imre, aki rendszeresen látogatta a programokat, a tevékenységekről elismerően nyilatkozott. Kovács Lászlóné, Manyika, aki vállalkozóként bekapcsolódott a vállalkozó női projektekbe, bemutatta tevékenységét, segítette a projektek megvalósítását. Litkei Antal prépost, aki a népfőiskola névválasztását is sugallotta, a meghívásoknak mindig eleget tett, az adventi hangversenyek befogadójaként is nagy tisztelettel és elismerően nyilatkozott a közösség tevékenységéről. Özv. Győri Antalné, Marika néni, lelkes és hűséges résztvevője volt szinte minden kiállításnak, előadásnak, hangversenynek. Varga Gertrud - Szeleczky Lajosné – Trudika néni, a szövés „nagyasszonya” aki a Kézműves Műhely munkáját segítette, ösztönözte. Tamus Miklós, és Víg János, érdeklődéssel kísérte a programokat. Vízy Istvánné, Julika néni, aki a fenntartható környezet érdekében szakmai tanácsaival, közreműködésével segítette a népfőiskolát, amíg egészsége megengedte örömmel vett részt a programokon, a tevékenységekről elismerően nyilatkozott.

Emléküket a társaság nagy tisztelettel őrzi.

Gazdálkodás és pályázatok

A működést s az értékteremtő szakmai programok megvalósítását hazai és uniós pályázati forrásokból biztosítják. Jelentős önkéntes munka, tagdíj, kiadványok előfizetése, támogatása és értékesítési bevétele, SZJA 1%, s alkalmankénti támogatói adomány is hozzájárult a népfőiskolai tevékenységhez. A nyertes pályázatok függvényében az éves céltámogatás 0,18 – 12 M Ft között, 25 év átlagában 3,3 M Ft/év volt.

Hazai forrásokat nyert a Társaság a következő szervezetektől: Jászfényszaru Város Önkormányzata, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Vidék Parlamentje, FVM, Nemzeti Kulturális Alap, OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyar Népfőiskolai Társaság, Nemzeti Civil Alap, Lakitelek Alapítvány, Jászok Egyesülete.

Jelentős projektek, amelyek európai uniós támogatással valósultak meg

Együttműködő női vállalkozók hálózata a valóságban és virtuálisan 2005 – 2006, HEFOP; Képzés szaktanácsadás vállalkozó vagy vállalkozni szándékozó nőknek Hódmezővásárhely, Jászfényszaru, Mezőkövesd, Szeged és Székesfehérvár helyszíneken 120 fő bevonásával.

Vállalkozó nők a vidékért három megye, három régió határán 2007 – 2008, HEFOP; A Jászfényszaru és Szolnok helyszíneken zajló projekt során képzésekre, tanácsadásokra, szakmai tanulmányutakra, műhelymunkákra került sor – 110 fő bevonásával, illetve kiadvány is készült.
APURE nyári egyetem – Grundtvig programok, európai felnőttképzési együttműködések 2009., 2010, TKA. Szakmai tanulmányutak és jó gyakorlatok megismertetése során nemzetközi téren is bemutatásra kerültek a vállalkozó női programok.

Európa a polgárokért – Testvérvárosi találkozók 2010, 2011, TKA. Jászfényszaru Önkormányzatának partnere a népfőiskola (pályázatok írása, programok szervezése és lebonyolítása).

Első lépések Jászfényszarun 2011-2012, TÁMOP; Jászfényszaru Önkormányzatának konzorciumi partnere a népfőiskola, a munkaerőpiaci reintegrációs programban 45 fő vett részt.

Családok népfőiskolája 2013, ÉAOP; A városközpont értékmegőrző támogatása és a városrehabilitációs pályázatok soft elemeiként a Népfőiskola több mint húsz féle programja, több mint száz alkalommal került megszervezésre, minden korosztályt külön-külön megszólítva. (kerekítő, tematikus játszóház, kosárfonás, rajz tanfolyam, varrókuckó, informatikai képzés, népzenei programok stb.).

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl – tanórán kívüli kulturális kapcsolatok 2013 – 2014, TÁMOP; keretében négy óvoda és négy iskola (Pusztamonostor, Jászágó, Boldog, Jászfényszaru) tanulói számára biztosítottak tanórán kívüli programokat – tehetséggondozás, szakkörök, tematikus napok, táborok, tanulmányi kirándulások formájában.

A Korhatártalan Akadémia – Bedekovich hagyományok és innováció Jászfényszarun és térségében 2018-2019, GINOP; a projekt Család- és négy programelemű Digit modulja IKT és szociális kulcskompetenciákat fejleszt, több mint 120 program valósult meg. A program keretében a smart school okos eszközeinek és laptopok használatával két csoport részére valósult meg a Digitális írástudás (60-60 óra), két csoport részére az Első lépések a digitális világban (35-35 óra), hat csoport részére 45+ Szenior digitális alapképzés (30-30 óra) az idősödő korosztály számára és 2 csoport részére IKER 2. szintű képzés (35-35 óra). A lebonyolított 12 képzésre összesen 156 fő jelentkezett, a tanfolyam elvégzéséről igazolást, tanúsítványt 144 fő kapott. Az év zárásakor, a mindkét modulban aktívan teljesítők „Akadémiai Diplomát” kaptak. A programot az eddigi hagyományok innovatív továbbfejlesztésével, a Digitális Jólét Program keretében és Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával valósították meg.

A programokról tájékoztató a népfőiskola honlapján látható: www.bedekovich.hu 

A népfőiskola elismerései

Jászfényszaru Város Önkormányzata: Jászfényszaruért emlékérem – 10 éve város Jászfényszaru, 2003; 20 éves a Város – a város fejlődését segítő közreműködésért 2013; Elismerő oklevél a 25 éves tevékenységért 2018; Népfőiskolákért Magyar Népfőiskolai Társaság kitüntetése, emlékérem 2006; Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként, Jászok Egyesülete 2006; Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként, Jászok Egyesülete 2011; Díszoklevél a közösségépítő munka elismeréseként, Jászok Egyesülete 2016; Jászok Egyesülete: Jászsági Civil Vándordíj 2011; Fényszaruiak Baráti Egyesülete, - mint alkalmanként partner helyi civil szervezet - elismerő oklevél, érem 1997; FÉBE elismerő oklevél, érem 2008.   

Kulturális örökség

A népfőiskola elkötelezett a Bedekovich szakmai hagyaték feltárása, bemutatása mellett. Szakmai anyagokat jelentetnek meg, konferenciát rendeztek Bedekovich 240/200 – Négy évtized a Jászkun Kerület mérnöki hivatalában címmel, kiállításokat szerveznek – Úton a Bedekovichok térképeivel a zsebünkben, Bedekovich Lőrinc kéziratos térképei, „Delineata per Laurentium Bedekovich” – rajzolta Bedekovich Lőrinc címekkel. A tematikus vándor kiállítási anyagok bemutatására széles körben, több megyében is lehetőséget adnak.

A geodéta munkásságának folyamatos kutatása, feltárása eredményeként a névadó emlékére 1996-ban az önkormányzat támogatásával emlékoszlopot állíttattak a templomkertben, az önkormányzat 2001-ben a Millenniumi díszkút oldalán egy Bedekovich plakettet helyezett el, 2008-tól egy jubileumi dombormű (állíttatta a Jászfényszaruért Alapítvány és a Fényszaruiak Baráti Egyesülete) őriz egy becses Bedekovich térképrészletet Jászfényszaruról, 2019-től pedig a település városközpontjában Bedekovich sétány emlékeztet a családra.

2020-ban a Népfőiskolai Társaság kezdeményezi - kulturális örökség és épített környezet kategóriában - az IDŐSEBB BEDEKOVICH LŐRINC A JÁSZKUN KERÜLET ELSŐ FÖLDMÉRŐ ÉS VÍZÉPÍTŐ MÉRNÖK MUNKÁSSÁGA címen a nemzeti érték felvételét a Megyei Értéktárba. A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a Társaság közvetlenül a Megyei Értéktár Bizottság felé nyújtja be javaslatát, mivel Jászfényszarun eddig nem alakult meg a települési értéktár bizottság.

"A szülőföldnek nem csupán sírhantjelöltjei vagyunk, hanem elsősorban őrzői és nevének fényesítői. Mert amikor mindenütt elfelejtettek, a szülőföldnek még mindig akad mondanivalója rólunk." (Sütő András)

Az elfecsérelt idő visszavonhatatlanul elvész

A ránk hagyott örökséggel igyekszünk jól sáfárkodni, az értékeket megőrizni, hagyományokat teremteni – a megalakulástól kezdődően s napjainkban is e gondolatok mentén tevékenykedünk.

„Ma szinte minden művelt ember, ha gazdálkodásról van szó, nyelvén hordja ezt az ismert angol közmondást: Time is money. (Az idő pénz) Valóban nagyszerű mondás, de szerintem nem eléggé kimerítő, mert, ahogy én gondolom – hogy pontosak legyünk – azt kellene mondani: Time is more than money. (Az idő több mint pénz) Mert a világ ezer példája mutatja, hogy a gazdag, ha koldusbotra jutott, ismét meggazdagodhat, sőt gazdagabb lehet, mint valaha. A pénz stb. tehát pótolható, míg az elfecsérelt idő visszavonhatatlanul elveszett ... Valójában csak szánni való, akinek nincs dolga, és csak azt lehet szerencsésnek ... bizonyos mértékig boldognak mondani, aki egy adott idő alatt a legtöbb jót és hasznosat tudja végbevinni, sőt megalkotni – de azt meg is teszi”. (Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához. Magvető Könyvkiadó. 1985. 86-87. o.)

Kovács Béláné Pető Magdolna
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Társaság

A tartalom érvényessége: 
2020/03/29, v - 19:45 - 2020/04/30, cs - 19:45