Az Első lépéseket követik a továbbiak

Mint ahogyan már 2011. novemberi lapszámunkban beszámoltunk, elkezdődött az „Első lépések Jászfényszarun” projekt. Sikeres közbeszerzési eljárást követően 2011 novemberében indultak a képzések, tréningek. A kiválasztott 45 fős célcsoport újra”iskolapadba” ült, ahol a Terplán Zénó Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola oktatói általános és szakmai képzésben részesítik a hallgatókat.

A mindennapi képzés mellett a pályázat lehetőséget biztosít igény szerinti tanácsadásokra. Az eddigi tapasztalatokat foglalta össze néhány tanácsadónk – akik nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkeznek az adott témakörben.

„Tanulmányok sora írja le a hátrányos helyzet összetevőit, nagyságrendjét az ország különböző régióiban, az érintettjeinek sokféleségét, reakcióikat. Magam írtam és olvastam is ilyeneket. Mégis, megdobban a szívem, és belesajdul a lelkem, amikor új tanítványaimmal megismerkedve, válaszaikat hallgatva megállapítom: amit eddig nehéz helyzetként ismertem, annál is van nehezebb. De itt nem lehet, nem szabad megállni.
Az én generációm úgy nőtt fel, hogy elhitte, mert elhihette, hogy ha tanul, az belépőjegy a jobb élethez. Az Első lépések program keretében a mi csoportunk tagjai most szakmát tanulnak. Az ismerkedés órái az újrakezdés nehézségeiről szólnak, de úgy érzem, beszélgetéseink végén mindketten többek leszünk: a hallgatók azzal, hogy a szerényen előadott életutjaik igenis rejtenek használható tudás- és kompetencia elemeket, amit a képzés során és utána is felhasználhatnak. Elém igazgyöngyként hullanak a személyes vallomások, amelyek remélem, közelebb hoznak minket egymáshoz, hogy a legjobb módszerekkel vegyek részt az előttünk álló küzdésben, a bizalom és a kapaszkodókhoz szükséges hit építésében.” (Dr. Soltész Anikó)

„Nagy várakozással tekintettünk az első közös órákra a hallgatókkal. Mindenki kíváncsian várta, miről is fogunk beszélgetni. A beszélgetés témáját végül közösen választottuk, hiszen olyan dolgok kerültek előtérbe, amelyek a legfontosabbak a csoport tagjai számára. Anélkül, hogy egymás között erről előzetesen szót váltottak volna, valamennyien az egészséget és a boldog családi életet találták olyan értéknek, amelynek megléte esetén szinte minden lehetséges az ember számára - hiányuk esetén azonban nagyon göröngyössé válik az út.
Azt azonban, hogy mi az egészség, és mi a boldog családi élet, és főleg azok előteremtése és megőrzése, sok-sok órát vett és vesz igénybe, hogy megvalósulhasson. Hiszen nem csak testi egészségről beszélhetünk, hanem lelki, szellemi, szociális „egész-ség”-ről, ahogyan ezt a magyar nyelv a maga teljes szépségében kibontakoztatja.

Az egészséges életmódot választani nem csupán humánum kérdése. Legalább annyira lehetőségfüggő is, adottságok és anyagi-erkölcsi kihívások következménye. A csoportos tanácsadáson, foglalkozáson túl, mindenkinek, de különösen a rászorulóknak van arra lehetőségük, hogy személyes tanácsadás keretében megbeszéljük állapotuk javításának lépcsőfokait.” (Nagyné Kiss Mária)

„A tanfolyam elindítása szinte mindenkinek örömet okozott azok közül, akik tanácsadásra jöttek. Többen számoltak be arról, hogy most kiegyensúlyozottnak érzik az életüket. Örültek annak, hogy tanulni kell. Presztízskérdést csináltak abból, hogy hány hibát ejtettek például a matek felmérésben. A tanultakat otthon ismétlik, még a nehezítő körülmények ellenére is. Tanulni akarnak, vizsgát tenni, papírt szerezni, hogy nagyobb esélyük legyen az elhelyezkedésre.
Nagyon nyitott volt a többség és elmondták sokféle gondjukat. Többen azt mondták, jó valakivel megbeszélni a problémáikat.
A legnagyobb segítség közé tartozik az, hogy itt a Rimóczi Kastélyban mindenki tisztelettel, emberségesen bánik velük.” (Dr. Tóth Edit)

Annak érdekében, hogy a helyi vállalkozók és más lehetséges munkaadók megismerhessék, hogy milyen tartalmú projekt zajlik Jászfényszarun, 2011. november 22-én a városháza dísztermében egy tájékoztatót, fórumot tartottunk, hangsúlyozva a társadalmi szerepvállalás, társadalmi felelősségvállalás jelentőségét. A 18 hónapos pályázati program során többek között két OKJ-s képzést kívánunk lebonyolítani (targoncavezető, takarító). Ahhoz, hogy a projekt előrehaladásáról informálni tudjuk a helyi vállalkozókat, érintetteket, 2012. évben még további két alkalommal tartunk hasonló rendezvényt. Ez évben a szakmai programokat 2011. december 20-án fejezzük be.

A projekt team nevében Jászfényszaru lakosságának és minden projekt-résztvevőnek, családjának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, új esztendőt kívánunk.

Kovács Béláné Pető Magdolna
projektvezető

A tartalom érvényessége: 
2011/12/07, sze - 20:30 - 2012/01/07, szo - 20:30